Het geheugen van de vakbeweging

Groningen

Groningen

Macht en Onmacht, 130 jaar vakbeweging in Groningen

130 jaar vakbewegingAuteur(s) Teun Jan Zanen.
Trefwoorden FNV-afdelingen Groningen en Haren, Groninger Bestuurdersbond (GBB), 14 bestuurders geportretteerd: D.R. Mansholt, F.E. Urban, J.A. Nieuwenhuis, G. Nanninga, J.H.A. Schaper, Tj. Luitjes, H. Spiekman, G. Sterringa, E. Rugge, R. Stenhuis, E. Kuper, J. Zuidema, P.F. Broekman. G. Dijkhuizen; overzicht dagelijkse bestuursleden GBB en raadsleden SDAP; groot aantal korte biografische schetsen, socialistische pers in Groningen, overzicht sociaal-democratische vakcentrales.
Bijzonderheden proefschrift; bijlagen veel persoons- en afdelinginformatie.
Aantal pag. 399.
Illustraties Foto’s, krantenknipsels e.d.
Uitgave Uitgeverij Holmsterland, Groningen, 2003.
ISBN 90-6247-389-x

Zwarte kunst, 100 jaar Grafische Vakbeweging in Groningen 1892 – 1992

Auteur(s) Truus Stenvert.
Trefwoorden Grafische bedrijven, ANTB, ziekenfonds, staking, vaandel, cao, Druk en Papier, EVC, CPN.
Bijzonderheden Literatuurlijst. Tekst gebaseerd op notulenboeken van de afdelingen van de verschillende grafische bonden (Groningse afdelingen)
Aantal pag. 151.
Illustraties Foto’s, affiches e.d.
Uitgave Geschiedeniswinkel RUG/Druk en Papier FNV, 1982.
ISBN 90-71508-02-1

Een Eeuw Socialisme en Arbeidersbeweging in Groningen. 1985 – 1985

Auteur(s) (redactie:) Piet Hoekman, Jannes Houkes, Otto Knottnerus.
Trefwoorden Sociaal Democratische Bond (SDB), veenkolonieën, Roel Stenhuis, landarbeiders, Nationaal Arbeids Secretariaat (NAS), landbouw, strokarton, Nederlandsche Verneeniging van Fabrieksarbeiders (NVVFA), aardappelmeel, staking (o.a. 1931, 1932), NVV, Nederlandse Bond van Arbeiders in het Landbouw- en Zuivelbedrijf (NLB), werkverschaffing, CPN, Fré Meis.
Bijzonderheden Dertien auteurs, onder wie Ger Harmsen en Teun Jan Zanen. Uitgebreid notenoverzicht, id. literatuurverwijzingen, lijst van periodieken, verkiezingsuitslagen 1918 – 1986
Aantal pag. 304.
Illustraties Bescheiden; foto’s, spotprenten e.d.
Uitgave Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986.
ISBN 90-6243-053-8.

Vakbondswerk doe je met z’n allen, Een biografie van vakbondsbestuurder Reinder Hoekzema

Auteur(s) Gerda Bosma, Ed van Eijbergen.
Trefwoorden Vakbondsbestuurder, taxi, goederenvervoer, Vervoersbond NVV, staking, streekvervoer, ourbedrijf, ambulancedienst, Waddenveren, ‘koningsdrama’ conflict Vervoersbond FNV, Verontruste Vervoersbond Leden (VVL), Vakbeweging in Vervoer, Logistiek en Dienstverlening (VLD), Teun Jan Zanen
Bijzonderheden —
Aantal pag. 110.
Illustraties Foto’s.
Uitgave Ed van Eijbergen en Gerda Bosma, Groningen, 2005.
ISBN 90-3672273-X