Het geheugen van de vakbeweging

Gelderland

Arnhem

Het eerste verzet, Geschiedenis der Arnhemsche arbeidersbeweging voor 1894

Auteur(s) C. H. Luremans (verteller), W. H. Kruiderink (bewerker en aanvuller).
Trefwoorden Sociaaldemocratische Bond (SDB), Henri Polak, domela Nieuwenhuis
Bijzonderheden Heruitgave in 1933 van het persoonlijk relaas van iemand die het ontstaan van de vakbeweging en de strijd tegen de werkgevers (patroons) heeft meegemaakt. Dat was Cornelis Johannes Luremans, geboren in 1866 in Nijmegen, overleden in 1936 in Arnhem.
Aantal pag. 86.
Illustraties Foto’s (bescheiden).
Uitgave De Arbeiderspers (1933), heruitgave Stichting Vakbondshistorisch Archief Nijmegen en omstreken (SVAN) (1995).
ISBN 90-9008418-5.

Gaanderen

Vroeg bij de tijd, Honderd jaar vakbeweging in Gaanderen 1894-1994

Auteur(s) Dik Nas in samenspraak met bestuur IB FNV
Trefwoorden Gaanderen, RKWV, St.Eloy, Volksbond, Ariens, ijzerwinning, Vulcaansoord, Herman radstake, staking 1921
Bijzonderheden literatuurlijst, interviews, t.g.v. 100 jaar
Aantal pag. 52
Illustraties  Foto’s (Zwart wit)
Uitgave IB FNV Gelderland
ISBN —
Oplage: 300

Download Vroeg bij de tijd

Nijmegen

De vroege jaren van de Nijmeegse vakbeweging

Auteur(s) Bob Reinalda, Geer Aalders, Henk Hoeks, Willem van der Hoeven, Wim Janssen en Johan Poelen (1905).
Trefwoorden Nijmeegse Bestuurdersbond (NBB), Broederhulp, typografen (ANTB, St. Thomas van Aquino), Berend Bymholt, PAS, spoorwegstaking (1903), Kolping-idealen, Katholieke Gezellen Vereeniging (KGV) Nijmeegsche R.K. Volksbond (Stephanus), metaal (St. Eloy), timmerlieden (St. Jozef), kleermakers (St. Martinus), schoenmakers (St. Crispinus en Crispinianus), metselaars (Z. Petrus Canisius), schippers (H.H. Ewalden), losse werkliedengilde St. Antonius van Padua, R.K. Werkliedenvereeniging, Bossche Diocesane Werkliedenbond, gebouwen, Unitas, roze zondag
Bijzonderheden Tentoonstelling (1982).
Aantal pag. 111.
Illustraties Veel foto’s o.a. bijlagen met ‘Werkende mensen in Nijmegen’.
Uitgave Socialistiese Uitgeverij Nijmegen (SUN)/FNV-Nijmegen, 1983.
ISBN 90-6168-212-6.

Steen voor steen, Geïllustreerde geschiedenis van de vooroorlogse bouw- en houtbonden in Nijmegen

Auteur(s) Marijn Alofs.
Trefwoorden Ned. Schildersgezellenbond ‘Verbetering Zij Ons Streven’, Bouw- en Houtbond FNV, Geer Aalders, Sint Joseph.
Bijzonderheden Tijdsbalk Hout- en Bouwbond FNV, voorwoord Geer Aalders; jubileumboek bij 80-jarig bestaan Bouw- en Houtbond FNV, afd. Nijmegen.
Aantal pag. 64.
Illustraties Foto’s.
Uitgave Vakbondshistorisch Archief Nijmegen, 1985. Speciaal nummer van ‘Bouw mee’.
ISBN —

Zorglijke tijden, De Nijmeegse vakbeweging tussen 1919 en 1942

Auteur(s) Marijn Alofs.
Trefwoorden
Bijzonderheden Stakingen (1920, 1926-1927, 1932), RK Volksbond, Nijmeegsche Bestuurdersbond (NBB), Christelijke Bestuurders Bond (CBB), Plaatselijk Arbeids-Secretariaat (PAS), tuberculose (tbc), vrouwen, arbeidersontwikkeling, Arbeiders Jeugd Centrale (AJC), jongeren, ‘Rode Zondag’ (1922), Plan van de Arbeid, Internationale Brigade, lijst met afkortingen
Aantal pag. 86
Illustraties Royaal, foto’s, krantenknipsels e.d.
Uitgave Marijn Alofs en Vakbondshistorisch Archief, FNV-Nijmegen, 1986.
ISBN —

Want Het Apparaat Moet Altijd Blijven, Gelderse Vakbondsleden Herinneren zich Crisis, Bezetting en Wederopbouw

Auteur(s) Clemens Peters, Petra van Elen.
Trefwoorden Arnhemse Bestuurders Bond (ABB), Jo Witteveen, Jans van Beijnum, Adri Hovestad, Bert Vulink, Geertje de Vries, Aart van der Stel (zoon Arie van der Stel), Joop van Gestel, Hendrik Bos, Jan van Otterlo, Henk de Jong en Nel de Jong-Biere, Nationaal Arbeids-Secretariaat (NAS), NVV, CNV, Rooms-Katholiek Werklieden Verbond (RKWV), NVV, Nationaal-Socialistische Beweging (NSB), Het gebroken geweertje, oorlog, Plan van de Arbeid, staking april-mei (1943), Eenheids Vak Beweging (EVB), Eenheids Vak Centrale (EVS), politionele acties Indonesië.
Bijzonderheden Oral history, kort historisch overzicht geschiedenis vakbeweging tot Tweede Wereldoorlog, daarna interviews met tien vakbonders.
Aantal pag. 131.
Illustraties Foto’s, kopieën krantenartikelen e.d.
Uitgave FNV-District Gelderland, 1995.
ISBN 90-9008212-3.

1 Mei, strijd- en feestdag in Nijmegen

Auteur(s) Pieter van Lierop, Jos Perry, Hélène Vossen.
Trefwoorden Dag van de arbeid, PAS, NAS, SDAP, DSB, AJC, KAB, PvdA, PSP, Nivon, Industriebond NVV, PSP.
Bijzonderheden Verklaring oorsprong, Beginselverklaring Samenwerkingsverband 1 meiviering Nijmegen, literatuuroverzicht.
Aantal pag. 52.
Illustraties Krantenknipsels, tekeningen e.d.
Uitgave Samenwerkingsverband 1 Mei Viering Nijmegen, 1986.
ISBN –.

Ulft

Uitgegoten, Historische schetsen uit de Ulftse afdeling van de Industriebond FNV

Auteur(s) Dik Nas.
Trefwoorden IJzergieterij, DRU, R.K. Coöperatieve Vereniging ‘Eigen Hulp’, R. K. Werkliedenvereniging St. Joseph, R.K. Metaalbewerkersbond ‘St. Eloy’, Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond (ANMB), Cor de Jeu, Becking, Bongers, Willem Robben, Benraad, Benny van Marwijk, vrouwen
Bijzonderheden Literatuurlijst.
Aantal pag. 96 (A5).
Illustraties Foto’s.
Uitgave Industriebond FNV, afdeling Ulft, 1988.
ISBN —

Velp

Ingeklemd, Historische schetsen uit de Velpse afdeling van de Industriebond FNV

Auteur(s) Dik Nas
Trefwoorden Steenbakkersvereniging ‘Sta Pal’, stakingen (1918), A. J. Winterink, Nederlandse Rooms Katholieke Metaalbewerkersvereniging ‘Sint Eloy’, W. A. Hakvoort, Herwonnen Levenskracht, vaandel, Sint Willibrordus, Algemene Bedrijfsgroepen Centrale (ABC)
Bijzonderheden Literatuurlijst
Aantal pag. 85 (A5).
Illustraties Bescheiden. Foto’s.
Uitgave Industriebond FNV, afdeling Velp, 1986.
ISBN —

Wageningen

100 jaar Volkshuis, De arbeidersbeweging in Wageningen

Auteur(s) Dik Nas
Trefwoorden Baksteenindustrie, grafische industrie, sigarenindustrie, onderwijs, scholing en vorming, ambtenaren, fusie vakbonden, SDAP, PvdA.
Bijzonderheden Een uitgebreide historische beschrijving van de dragers en gebruikers van Het Volkshuis aan de Heerenstraat. Zeer lezenswaard.
Aantal pag. 216 pag.
Illustraties Rijk geïllustreerd, waaronder kleurenfoto’s.
Uitgave Dik Nas/Het Volkshuis Wageningen, 2004.
ISBN 978-90-6464-080-3

Download 100 jaar Volkshuis