Het geheugen van de vakbeweging

Friesland

Friesland

Opkomst en strijd van de arbeidersbeweging in Friesland

Auteur(s) Pieter Terpstra.
Trefwoorden Werkverschaffing, veenarbeid, landarbeiders, SDAP, CPN, Troelstra, Domela Nieuwenhuis, Broedertrouw. Friesche Volkspartij, werkverschaffing, stakingen, volksacties, Gerrit Roorda, Benjamin Boers, Jacob de Rook, de Zaak Hogerhuis, gebroken geweertje, ontwapening, Geert van der Zwaag, Jansonius, Piet Hiemstra.
Bijzonderheden Groot geschiedboek met veel aandacht voor sociale positie arbeiders, ontwikkeling arbeidersmacht (burgerkracht), en alle pogingen om die positie te verbeteren. Vooral de oudere geschiedenis. Boek stopt in 1945.
Aantal pag. 598, gebonden.
Illustraties Fraai en zeer ruim geïllustreerd., kleurentekeningen van Reint de Jonge.
Uitgave Uitgeverij M.A. van Seijen, Leeuwarden.
ISBN —

Friese venen

Vakbeweging in de Friese Venen

Auteur(s) Marten Buschman, Kerst Huisman, Hans van Borselen.
Trefwoorden Veenarbeid, landarbeiders, Nationaal Arbeids-Secretariaat (NAS), Christiaan Cornelisse, Ferdinand Domela Nieuwenhuis, Sneevliet, staking, Appelscha.
Bijzonderheden Lezingen gehouden op 6 november 1999 over het Nationaal Arbeids-Secretariaat (1893 – 1940) te Ravenswoud. Schema vakbeweging ter linkerzijde (1893 – 2000), lijst afkortingen.
Aantal pag. 48.
Illustraties Kaartjes venengebied, foto’s.
Uitgave Stichting Stellingwarver Schrieversronte, Oldeberkoop, 2001.
ISBN 90-6466-106-5.

Appelscha

Sociale strijd in Appelscha

Auteur(s) Jur Schuur, Johan Frieswijk, Tineke Steenmeijer-Wielenga.
Trefwoorden Turf, staking, vrouwen, Domela Nieuwenhuis, S.D.A.P., P.J. Troelstra
Bijzonderheden Lezingen gehouden op 8 november 1991 over anarchisme en socialisme rond 1980. Met begrippenlijst. Met lezing van Domela Nieuwenhuis op 30 maart 1889 ten huize van K. Zwart.
Aantal pag. 72.
Illustraties Enkele grafieken, (land)kaartjes, spotprenten en foto’s.
Uitgave Stichting Stellingerwarver Schrieversronte, 1992.
ISBN 90-6466-067-0.

Leeuwarden

Na Honderd Jaren Strijd, 100 jaar Leeuwarder Bestuurders Bond, FNV afdeling Leeuwarden, 1898 – 1998

Auteur(s) Rienk J. de Jong.
Trefwoorden SDAP, Daens, Patrimonium, Leeuwarder Bestuurders Bond (LBB), PAS, Bureau voor Arbeidsrecht, Federatie van Bestuurders Bonden in Friesland, Raad van Vakcentralen, R.K. Werklieden Vereeniging, Louw Candstra, Nicolaas van Hinte, Gerrit Melchers, Karel Besuijen, Pieter Hiemstra
Bijzonderheden Literatuurlijst, organogram R.K. Werkliedenvereniging, R. K. Vakorganisatie en RF.K. Werkliedenverbond.
Aantal pag. 74.
Illustraties (bescheiden) Foto’s, krantenknipsels e.d.
Uitgave FNV-afdeling Leeuwarden, 1998.
ISBN 90-9012299-0.

Sneek

De aanhouder wint, dat is hier het wachtwoord, Een beschrijving van 80 jaar organisatie van industriële arbeiders; 80 jaar Industriebond FNV, Afdeling Sneek

Auteur(s) Rienk J. de Jong.
Trefwoorden Alg. Ned. Metaalbewerkersbond (ANMB), cao, Pijttersen, Alg. Bond van Goud- en Zilversmeden en aanverwante vakken, Ned. RK Bond van Goud- en Zilverbewerkers, Ned. RK Metaalbewekersbond ‘St. Eloy’, Ned. Ver. van Fabrieksarbeiders Algemene Bedrijfsgroepen Centrale (ABC), Ned. RK Bond van Fabrieksarbeiders ‘Sint Willibrordus’, textiel, Algemeene Bond van Arbeiders(sters) in de Textiel- en Kleedingbedrijven ‘De Eendracht’ (ABTK), ‘Sint Gerardus Majella’,’ St. Lambertus’.
Bijzonderheden Verkorte weergave van de notulenboeken en andere verslagen uit het verleden van de industriële bonden die zijn samengegaan in de Industriebond FNV, af. Sneek; to 1972 toen industriebonden van NVV en NKV samengingen.
Aantal pag. 48.
Illustraties Bescheiden
Uitgave Rienk de Jong, Industriebond FNV afd. Sneek, 1996.
ISBN —

Tweedracht Breekt Kracht, Een beschrijving van 100 jaar bouw- en houtbonden in Sneek

Auteur(s) Rienk de Jong
Trefwoorden Algemene Nederlandsche Bouwarbeidersbond (ANBB), Nederlandse Katholieke Bond voor de Bouw- en Houtnijverheid van Houtbewerkers, Meubelmakers, Behangers en NKBB, Rooms-Katholieke Bouwarbeiders Bond ‘Sint Joseph’
Bijzonderheden Historisch schema Sneker bondsafdelingen
Aantal pag. 96 pag., A5 formaat
Illustraties Foto’s, krantenknipsels.
Uitgave Rienk J. de Jong, Bouw- en Houtbond FNV, afdeling Sneek
ISBN 90-9004630-5