Het geheugen van de vakbeweging

Vakbondsgeschiedenis in de regio

De vakbeweging is een organisatie die haar aanwezigheid laat merken in alle regio van het land. En in alle bedrijven en sectoren. Overal zijn de doelstellingen gelijk: het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van werknemers. De wijze van belangenbehartiging kan echter verschillen. De regionale kenmerken, de bedrijfstakeigen karaktertrekken komen daarin tot uitdrukking.

Die veelkleurigheid van de aanwezigheid van de vakbeweging in regio en sector komt tot uitdrukking in de publicaties die daarover in de loop der jaren het licht hebben gezien.