Het geheugen van de vakbeweging

Als vakbeweging zijn we in de loop van de geschiedenis natuurlijk altijd wel geconfronteerd geweest met politieke vluchtelingen: kameraden die vluchtten uit landen als Spanje, Portugal, Griekenland, Turkije, Chili, en die hier asiel verkregen.

Solidariteit met hen was relatief gemakkelijk. We steunden hun bewegingen in ballingschap, gaven hen soms ruimte in onze kantoren. Een overzienbare solidariteit, waarop we overigens best trots mogen zijn. En velen keerden terug om, na het ineenstorten van de dictaturen in hun vaderland, daar weer politiek actief te worden of hun vakbondswerk voort te zetten.