Het geheugen van de vakbeweging

Alternatieve ‘8 maart enquête’

VHV Enquête Vakbondsvrouwen

Omslag van Corrie van Eijl, Maandag tolereren we niets meer, uit 1997

In 1997 verscheen het boek Maandag tolereren we niets meer van Corrie van Eijl, over Vrouwen, arbeid en vakbeweging 1945-1990.  Sindsdien is er van allerlei gebeurd op het gebied van vrouwen en vakbeweging  en is de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt en van vrouwen in de vakbeweging, veranderd. Maar, lang niet alles is altijd terug te vinden. De VHV-werkgroep Geschiedenis Vakbondsvrouwen – bestaande uit Ans Bakker-ten Hagen, Els Brouns, Floor van Gelder, Tineke van der Kraan en Ans van Uffelen – doet daarom onderzoek onder vakbondsvrouwen van toen en nu.

Het onderzoek dient ter voorbereiding van de VHV Vriendenbijeenkomst over het vakbondsvrouwenwerk van de afgelopen 30 jaar. De bijeenkomst wordt gehouden op 9 juni, in De Burcht in Amsterdam.

Ter voorbereiding van deze VHV-Vriendenbijeenkomst wil de werkgroep een soort alternatieve ‘8 maart’ enquête houden onder vrouwen die op één of andere manier betrokken zijn of waren bij vakbeweging en vrouwenwerk. Als kaderlid, bestuurder of beleidsmaker, in welke rol dan ook.  Een rechtstreekse uitnodiging om aan dit onderzoek mee te doen is aan een groot aantal vakbondsvrouwen toegestuurd. De initiatiefnemers willen graag degenen die niet rechtstreeks benaderd konden worden, in de gelegenheid stellen deel te nemen.

De enquête is niet meer dan een kleine inventarisatie. De VHV Werkgroep streeft naar een vervolg met meer diepgang. Bijvoorbeeld, door een paar ronde tafelgesprekken te organiseren of interviews te houden met vrouwen die in dezelfde periode of met hetzelfde thema hebben gewerkt. In de verwachting dat er in ieder geval een paar artikelen voor de website van de VHV uit zullen komen.

En misschien, ooit nog eens een vervolg op Maandag….

Maart 2017