Het geheugen van de vakbeweging

  • 10/12/2021

De ‘Wim Kok’ en ‘Lodewijk de Waal’ tapes

Nu via 'de snelweg' toegankelijk... De 'Wim Kok' en 'Lodewijk de Waal' tapes Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)...

Lees meer
  • 27/07/2021

Gevolgen van het Blauwzwarte boekje

Op 15 april 2022 bestaat de Unie BLHP / De Unie een halve eeuw. Aan bovengenoemde splitsing van de van de HKW was een jarenlange discussie over de ingrijpende gevolgen voor de KAB-beambtenbonden van de Bedrijfstakgewijze Organisatie – het Blauwzwarte boekje – van vakbonden en de structuurwijziging van de Nederlandse Katholieke vakbeweging vooraf gegaan. Het verzet van de beambtenbonden tegen opheffing was zeer fel. Geert Wagenaer was ooggetuige…

Lees meer
  • 16/02/2021

Willem Passtoors – Keurig, kwiek, katholiek

Wie zich in de oprichting (1888) en ontwikkeling van de R.K. Volksbond verdiept kan en mag niet om de roomse context heen. Oprichter Willem Passtoors (1856-1916) werkte gedreven samen met de priester Alphons Arriëns om de omstandigheden van de werklieden te verbeteren. De R.K. Volksbond is een van de voorlopers van het FNV. Hans van den Eeden bespreekt hier Willem Pastoors, vakbondspionier, parlementariër en burgemeester van Ginneken en Bavel.

Lees meer
  • 05/02/2021

Jos Everaers – Van KWJ naar NVJ

Jos Everaers - Begon al snel te schrijven voor het KWJ-tijdschrift Werkende Jeugd, Dat bleek de start van zijn journalistieke...

Lees meer
  • 21/09/2020

KAB Roosendaal tussen 1955 en 1960

Sjoerd van der Veen heeft een nieuw boek aan zijn historische studies over Roosendaal toegevoegd. Ditmaal over de Katholieke Arbeidersbeweging (KAB) van 1955 tot 1960. Een maatschappelijk bewogen periode waarin het Mandement van de bisschoppen verscheen en er sprake was van afnemende invloed van de katholieke clerus op het organisatieleven. Kees van Kortenhof las het…

Lees meer