Het geheugen van de vakbeweging

  • 10/09/2021

‘Met hart en ziel’ nu in de digitale bibliotheek van de VHV

Over de Geschiedenis van de CFO en CNV Publieke Zaak 1975-2015 'Met hart en ziel' nu in de digitale bibliotheek...

Lees meer
  • 07/09/2021

Hoe de ‘gele bond’ doordrong in de uitzendsector

In mei 2021 besteedden Nederlandse media uitgebreid aandacht aan een conflict tussen de cao-partijen in de uitzendsector. Aanleiding was een akkoord tussen de NBBU, ABU en LBV om de huidige uitzend-cao’s met enkele maanden te verlengen. De betrokkenheid van de LBV is sterk verweven met de oprichting van de NBBU.

Lees meer
  • 25/08/2021

Roel de Vries – Grondlegger van FNV Bouw in Zeeland

Bij het overlijden van Roel de Vries komen bij Henk Lenting dubbele gevoelens op. Enerzijds het zeer grote verdriet dat hij er niet meer is, anderzijds de herinneringen aan een fantastische collega die hij in augustus 1975 in Zeeland leerde kennen als collega districtbestuurder. Hij van het NVV, ik van het NKV. Samen startten ze in Goes en dienden te bewerkstelligen dat NVV en NKV zouden samensmelten tot een federale bond wat nu de FNV is.

Lees meer
  • 24/08/2021

Kees Marges Container CAO onderhandelingen 1981 – 16

De cao-onderhandelingen in de containersector in 1981 waren zeer complex. Zelfs nu, na 40 jaar, is het nog moeilijk de omstandigheden en het FNV-beleid van toen duidelijk in beeld te krijgen. Kees Marges doet in de zestiende aflevering van zijn herinneringen een poging.

Lees meer
  • 27/07/2021

Gevolgen van het Blauwzwarte boekje

Op 15 april 2022 bestaat de Unie BLHP / De Unie een halve eeuw. Aan bovengenoemde splitsing van de van de HKW was een jarenlange discussie over de ingrijpende gevolgen voor de KAB-beambtenbonden van de Bedrijfstakgewijze Organisatie – het Blauwzwarte boekje – van vakbonden en de structuurwijziging van de Nederlandse Katholieke vakbeweging vooraf gegaan. Het verzet van de beambtenbonden tegen opheffing was zeer fel. Geert Wagenaer was ooggetuige…

Lees meer