Het geheugen van de vakbeweging

Cees Oostrom: … voor mezelf beginnen, de beste beslissing van mijn leven…

Onder Dak! -FNV Bouw 1982-2015

Cees Oostrom:

‘TOEN DACHT IK:  JE KUNT HET KRIJGEN ZOALS JE HET HEBBEN WILT EN BEGON IK VOOR MEZELF’

‘Is het nou Kees of Cees?’ wil de interviewer weten. ‘Ik heet eigenlijk Antonius’, zegt oud-kaderlid Oostrom in zijn prachtige woning in Lelystad. ‘Mijn ouders hadden een keeshond die Tommie heette. Als ze mij riepen (Tonnie!) kwam die hond altijd. Omdat hij niet aan een nieuwe naam kon wennen, was ik het haasje. Sindsdien heet ik Cees. Lijkt toch een beetje op die keeshond.’

LEERLINGSTELSEL

Cees Oostrom werd 65 jaar geleden geboren in de Amsterdamse volkswijk Kattenburg. Hij volgde de schildersopleiding via het leerlingstelsel en werkte daarna zeker vijftien jaar lang voor tientallen verschillende bazen. Uiteindelijk vond hij een vast honk bij schildersbedrijf SAN in Amsterdam-Noord, totdat hij in 1999 zzp’er werd. ‘Dat ging niet helemaal vanzelf’, herinnert Oostrom zich. ‘Ik was actief bij de schildersstaking in die tijd en mijn baas vond dat maar niks. Toen dacht ik: je kunt het krijgen zoals je het hebben wilt. Ik nam ontslag en begon voor mezelf.’

ACTIEF

De beste beslissing van z’n leven, weet Oostrom nu. Hij begon met niets anders dan een zelf gemaakt foldertje dat hij huis-aan-huis verspreidde in zijn buurt. Sindsdien liep het storm en zat de schilder geen dag zonder werk, totdat hij een jaar of drie geleden met werken stopte. Ondanks zijn drukke werkzaamheden, was Oostrom buitengewoon actief als kaderlid van de bond. ‘Het begon allemaal met de grote stakingen in de jaren negentig’, vertelt hij. ‘Van het een kwam het ander. Ik ben lid geweest van de bondsraad en de vakgroepsraad Schilders. Ik was actief betrokken bij de discussies over VUT en prepensioen, over oplosmiddelen in verf en het Europese ladderverbod. Ik nam deel aan de bouwopleidingspool Amsterdam, om moeilijke jongeren een tweede kans te geven. Ik zat in de jury voor de Eimert Sinoo-prijs. En als zzp’er was ik natuurlijk betrokken bij de oprichting van ZBo, de bond voor zelfstandigen in de bouw.’

VERZELFSTANDIGING

‘Betrokken’ is een bescheiden woordkeuze. Oostrom speelde een buitengewoon belangrijke rol bij de totstandkoming en uiteindelijke verzelfstandiging van de belangenclub van zzp’ers in de bouw. Allereerst overtuigde hij de bondsraad ervan – zij het niet zonder veel moeite op dit omstreden dossier – dat het organiseren van zzp’ers een goede zaak zou zijn. Hij trok vervolgens het land door en organiseerde belacties om zelfstandigen in de bouw op te roepen lid te worden. Hij was daarna zestien jaar lang bestuurslid, enige tijd zelfs voorzitter. Hij was gesprekspartner van Agnes Jongerius en Jetta Klijnsma, toen het ging over de eenwording van de FNV en de aansluiting van ZBo daarbij. ‘Een buitengewoon ingewikkelde discussie was dat’, zegt Oostrom nu. ‘ZBo was toen al een zelfstandige organisatie, los van FNV Bouw. De verzelfstandiging was nodig omdat de statuten van de bond regelmatig botsten met de belangen van zzp’ers. En ook omdat we eigen ideeën hadden over de strategie en koers die we wilden volgen. Om die reden zijn we ook niet aangesloten bij de brede FNV, zoals we die nu kennen.’

VERPLICHTSTELLING

Ook een discussiepunt – belangrijk voor de schilder Oostrom – was dat alle schilders en stukadoors, ook de zelfstandigen onder hen, verplicht waren deel te nemen aan het pensioenfonds. ZBo wilde van die verplichtstelling af, omdat het rechtsongelijkheid betekende ten opzichte van zelfstandigen in andere branches. Die gesprekken zijn nog steeds gaande en Oostrom is er nog altijd bij betrokken, als lid van het Verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds.

KEURMERK

Ook is hij nog voorzitter van een werkgroep bij ZBo die zich bezighoudt met het zogeheten Keurmerk Kwaliteitsvakmensen. Dat is een website, waarop vakmensen – nu zo’n achthonderd – zich presenteren die aan de voorwaarden voor het keurmerk voldoen. Als iemand via die website een zzp’er inhuurt, is hij verzekerd van zaken als kwaliteit, klachtenbehandeling en garantie op het werk.

GOLFBAAN

Cees Oostrom is dus nog steeds actief. ‘Maar ik heb het wel veel rustiger dan vroeger, hoor. Ik werk nu zelf niet meer en doe nog maar een paar taken voor ZBo. Verder geniet ik van het mooie leven in Lelystad, met mijn vrouw en de honden. Ik kijk uit over de golfbaan en de bossen, en ik vang karpers en snoeken in de vaart achter mijn huis.’