Het geheugen van de vakbeweging

Welke onderwerpen zijn door vakbondsvrouwen op de kaart gezet? Ze kwamen op voor gelijke rechten van vrouwen en mannen en tegen discriminatie. Zij zetten zich in voor onderwerpen die voor vrouwen extra van belang zijn, zoals gelijke loon voor gelijke arbeid, zwangerschapsverlof, kinderopvang, bestrijding van seksuele intimidatie op de werkvloer, vrouwenvakscholing.  Met wisselend klein en groot succes. Sommige onderwerpen, zoals gelijk loon voor gelijk werk, zijn nog steeds actueel.

  • 22/04/2018

Flex is niet van gisteren…

Op 12 april 2018 presenteerde het IISG het onderzoeksrapport Precaire Polder. Het rapport, toegespitst op flexibele werkvormen, laat zien dat onderzoek naar de recente geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging mogelijkheden biedt inzicht te krijgen in de effectiviteit van de gehanteerde werkwijzen van de FNV. En biedt daarmee houvast voor toekomstige (her)overwegingen.

Lees meer
  • 27/07/2017

Van vrouwenzaken tot diversiteit-actie voeren met plezier en resultaat

Eindelijk op 9 juni 2017 een VHV-bijeenkomst vrouwen binnen de vakbeweging. De ervaringen van vakbondsvrouwen sinds de zeventiger jaren komen aan de orde. Rode lijn: na bijna vijftig jaar zijn de “vrouwenthema’s” niet meer weg te denken in het algemene vakbondsbeleid.

Lees meer
  • 19/06/2017

Vrouwenvakbondswerk: actie, netwerken en beïnvloeding

Voor het vrouwenvakbondswerk geldt net als voor andere inspanningen in de vakbeweging, dat er mooie besluiten op papier kunnen staan, maar dat ze nog wel in de praktijk gerealiseerd moeten worden. Die conclusie trekken inleiders Kitty Roozemond, Mieke Verhagen en Ans van Uffelen op de VHV-vriendenbijeenkomst van 9 juni 2017. Kees van Kortenhof doet verslag.

Lees meer
  • 25/04/2017

Vrouwen aan het werk

De geschiedenis van vrouwenarbeid laat zich lastig samenvatten. De beroepsarbeid is gevarieerd, het ritme evenwel sterk gedicteerd door leeftijd en levensfase De weinige vrouwen die rond 1950 werken zijn vaak jong en hebben geen gezin. Ariadne Schmidt (IISG) beschrijft de ontwikkeling sinds het begin van de 19de eeuw.

Lees meer
Maandag tolereren we niets meer
  • 14/03/2017

VHV Enquête Vakbondsvrouwen

Ter voorbereiding op de VHV Vriendenbijeenkomst van 9 juni organiseert de VHV Werkgroep Geschiedenis Vakbondsvrouwen een alternatieve ‘8 maart’ enquête onder vrouwen die op één of andere manier betrokken zijn of waren, bij vakbeweging en vrouwenwerk.

Lees meer