Het geheugen van de vakbeweging

Welke onderwerpen zijn door vakbondsvrouwen op de kaart gezet? Ze kwamen op voor gelijke rechten van vrouwen en mannen en tegen discriminatie. Zij zetten zich in voor onderwerpen die voor vrouwen extra van belang zijn, zoals gelijke loon voor gelijke arbeid, zwangerschapsverlof, kinderopvang, bestrijding van seksuele intimidatie op de werkvloer, vrouwenvakscholing.  Met wisselend klein en groot succes. Sommige onderwerpen, zoals gelijk loon voor gelijk werk, zijn nog steeds actueel.

  • 10/01/2022

Wilhelmina Drucker (1847–1925)

Haar strikt volgehouden gelijkheidsdenken en haar polemische stijl van optreden brachten Drucker gedurende haar lange politiek-actieve leven in een minderheidspositie, die door tijdgenoten met niet altijd even positief geconnoteerde trefwoorden als ‘radicaal’ en ‘ultra’ werd gekenschetst. Niettemin ontwikkelde zij zich meer en meer tot een even gevreesd als gerespecteerd instituut, waaraan de meest uiteenlopende feministen hun opvattingen ijkten.

Lees meer
  • 10/01/2022

Corry Tendeloo (1897-1946)

PvdA-politica Corry Tendeloo hield zich in het bijzonder bezig met de huwelijkswetgeving, en wel speciaal (de opheffing van) de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw en het recht van vrouwelijke ambtenaren om tevens gehuwd te zijn.

Lees meer
  • 06/01/2022

Vakbondslidmaatschap jongeren in een vrije val?

Jongeren in de vakbeweging (2) Vakbondslidmaatschap jongeren in vrije val? Dat 'lid worden van de bond' voor jonge werknemers niet...

Lees meer
  • 30/11/2021

JobCircle, voorloper van FNV Young & United

Jongeren en vakbeweging (1): interview  'JobCircle', voorloper van FNV Young & United Al tientallen jaren probeert de vakbeweging in Nederland...

Lees meer
  • 22/10/2021

Dronten 1970: Morgen tolereren we niets meer!

Op 15 oktober 2021 blikte de VHV tijdens een vriendenbijeenkomst terug op 1970. En keek vooruit. Want er valt ook op het thema vrouwenrechten nog erg veel werk te verzetten. Een videoverslag in 6 delen.

Lees meer