Het geheugen van de vakbeweging

Welke onderwerpen zijn door vakbondsvrouwen op de kaart gezet? Ze kwamen op voor gelijke rechten van vrouwen en mannen en tegen discriminatie. Zij zetten zich in voor onderwerpen die voor vrouwen extra van belang zijn, zoals gelijke loon voor gelijke arbeid, zwangerschapsverlof, kinderopvang, bestrijding van seksuele intimidatie op de werkvloer, vrouwenvakscholing.  Met wisselend klein en groot succes. Sommige onderwerpen, zoals gelijk loon voor gelijk werk, zijn nog steeds actueel.

  • 06/06/2022

Informeel werkende vrouwen in India hebben een stem!

In de jaren zeventig werkte 90 procent van de werkende vrouwen in India in de informele economie. SEWA stelde zich ten doel het werk van hen zichtbaar te maken en hun stem te laten horen. SEWA begon in 1972 met 1070 leden. Nu zijn het er 2,1 miljoen…

Lees meer
  • 21/02/2022

Artikelenreeks ‘Jongeren in de vakbeweging’

Een serie artikelen 'Vakbondsjongeren' op vakbondshistorie.nl Aanleiding voor deze artikelenreeks Allereerst een interview met Ronald Huizer over het weinig bekende...

Lees meer
  • 21/02/2022

Bondsjongerenorganisaties door de jaren heen

Jongeren in de vakbeweging (3) Bondsjongerenorganisaties door de jaren heen Ook bij een oppervlakkige beschouwing blijkt de vakbeweging in Nederland...

Lees meer
  • 10/01/2022

Wilhelmina Drucker (1847–1925)

Haar strikt volgehouden gelijkheidsdenken en haar polemische stijl van optreden brachten Drucker gedurende haar lange politiek-actieve leven in een minderheidspositie, die door tijdgenoten met niet altijd even positief geconnoteerde trefwoorden als ‘radicaal’ en ‘ultra’ werd gekenschetst. Niettemin ontwikkelde zij zich meer en meer tot een even gevreesd als gerespecteerd instituut, waaraan de meest uiteenlopende feministen hun opvattingen ijkten.

Lees meer
  • 10/01/2022

Corry Tendeloo (1897-1956)

PvdA-politica Corry Tendeloo hield zich in het bijzonder bezig met de huwelijkswetgeving, en wel speciaal (de opheffing van) de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw en het recht van vrouwelijke ambtenaren om tevens gehuwd te zijn.

Lees meer