Het geheugen van de vakbeweging

  • 22/10/2018

Annie van Wezel’s wereldwijde vakbondslobby

Al op de lagere school in Drunen was Annie van Wezel geboeid door het katern in de schoolatlas over ‘de volkeren van deze wereld’. Wat zouden mensen met een heel andere achtergrond denken en willen? Van Wezel wilde de wereld in en dat is haar gelukt als internationaal adviseur van de FNV. In juli 2018 nam ze afscheid.

Lees meer
  • 22/10/2018

“Graven wij waar we staan, want waar wij staan is ons Klondyke”

Leida van Groenestein was van 1955-1959 diocesaan leidster van de Vrouwelijke Katholieke Arbeiders Jeugd (VKAJ) in het bisdom Haarlem. Daar hield zij zich bezig met de emancipatie en de arbeidsomstandigheden van jonge werkende vrouwen, in een periode waarin er veel moest worden gedaan voor hun zelfbewustzijn. En waarin de wereld om hen heen, nog moest beseffen dat ze er waren. Els Brouns en Tineke van der Kraan spraken met haar.

Lees meer
Christien van Wijnen-de Groene
  • 25/05/2014

Christien van Wijnen–de Groene

Christien van Wijnen–de Groene “Met een ‘rode pen’ leren schrijven en over de schutting kijken bij een ander” In 2012,...

Lees meer
Corry van der Woude (1933)
  • 25/05/2014

Corry van der Woude

Corry van der Woude “Vrouwen zijn wel gelijkwaardig, maar niet aan de man” In 2012, 2013 heeft Siska Caneel een...

Lees meer
Geesje van Wieren-Jagt
  • 25/05/2014

Geesje van Wieren-Jagt

Geesje van Wieren-Jagt "Veel Joegoslavische meisjes werkten hier bij Danlon onder slechte omstandigheden; daar konden wij wat aan doen" In...

Lees meer