Het geheugen van de vakbeweging

  • 14/10/2019

Ella Vogelaar (1949-2019)

Op 7 oktober 2019 is Ella Vogelaar overleden. Van 1994 tot 1997 was zij vice-voorzitter van de FNV. Agnes Jongerius herinnert zich Ella als iemand die met alles wat ze in haar had geloofde in emancipatie. Van vrouwen, van arbeiders, van mensen die een duwtje in de rug nodig hebben. In verheffing van allen.

Lees meer
  • 20/06/2017

Voorzitter zonder grenzen

Timmerman Roel de Vries is krap 24 jaar als hij al in dienst komt van de bond. Een hamer krijgt hij pas weer in handen als hij in 1993 voorzitter wordt.

Lees meer
  • 23/05/2017

Elske ter Veld (1944-2017)

Elske ter Veld (1944-2017). Vakbondsvrouw in hart en nieren, in 1972 opvolgster van Nel Tegelaar als hoofd NVV Vrouwensecretariaat. In 1981 gaat ze in de politiek. Het aandeel vrouwelijke leden van de NVV-bonden nam in haar vakbondsperiode toe van 8% tot 12,5%.

Lees meer
  • 24/04/2017

‘Dwarse’ Piet Vos te briljant voor zijn tijd

Huiseconoom van de vakbond Piet Vos (1932-2017) had met zijn dwarse geluiden alle gelijk van de wereld. Maar kreeg het pas laat.

Lees meer
Aad de Vries
  • 16/01/2016

Aad de Vries (1930-2016)

Aad de Vries (1930-2016) Vakbondsman in hart en nieren Oud-FNV-bestuurder Aad de Vries is op 11 januari 2016 in Gouda...

Lees meer