Het geheugen van de vakbeweging

  • 13/12/2021

Tom Simonis – VHV heeft meer jongeren nodig

Het werkzame leven van Tom Simonis (1930-2021), de voormalig hoofdbestuurder van de Voedingsbond FNV en penningmeester van de VHV speelde zich grotendeels af in de vakbond, waarin hij als zijn grootste wapenfeit ziet dat hij de eerste was die een VUT-regeling afsprak met werkgevers. Opmerkelijk is verder dat zijn voorgeslacht een grote rol speelde in de ‘rode familie’, waarvan hij nog uit de eerste hand kan getuigen.

Lees meer
  • 25/08/2021

Tom Simonis (1930-2021)

Voor de eind augustus 2021 overleden Tom Simonis was vakbeweging en ‘rode familie’ een vanzelfsprekendheid. Hij werd in 1930 geboren als zoon van Piet Simonis (vanaf 1946 bestuurder bij Mercurius) en Lies Simonis-Pieters (mede-oprichtster van de Vrouwenbond NVV). VARA en PvdA zijn altijd in zijn leven gebleven. Geert Wijnhoven herinnert zich een gedreven vakbondsman

Lees meer
  • 30/04/2021

Volk van Java

Henk Sneevliet, die van 1913 tot 1918 in Nederlands-Indië werkte en voorzitter was van de Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV), schreef direct nadat hij van de Russische Revolutie gehoord had een juichend artikel onder de titel ‘Zegepraal’. In het artikel,schreef Sneevliet over zijn vreugde en ontroering toen hij de berichten las over de straatprotesten en over de soldaten die weigerden te schieten op opstandelingen. Hij benadrukte het belang van deze revolutie voor Nederlands-Indië.

Lees meer
  • 16/04/2021

De banier opnieuw geheven

Het CNV gaat in 1941 ten onder, omdat het van oordeel was, dat alleen het Evangelie het richtsnoer voor het optreden in de maatschappij behoort te zijn. En het herrijst na de oorlog – aldus Marinus Ruppert – “omdat zij nog van oordeel is, dat het Christelijke geloof er niet alleen is voor zondag en voor de binnenkamer, doch ook en vooral voor de werkdagen en voor de maatschappij.” Piet Hazenbosch analyseert de heroprichting van het CNV.

Lees meer
  • 12/04/2021

Piet Spijkers – De man die de FNV mogelijk maakte – deel 2

1981, 40 jaar geleden, was er de fusie tussen de Industriebond NVV en de Industriebond NKV. Er was 2 jaar daarvoor in 1979 de federatie tussen beide bonden. In twee afleveringen beschrijft Bert Breij de rol daarin van Piet Spijkers.

Lees meer