Het geheugen van de vakbeweging

  • 03/11/2021

Frans Swarttouw eist 1 miljoen gulden per stakingsdag

In 1982 wilden we via de raam-cao tal van zaken voor de hele haven regelen: verkorting van de arbeidstijd en verlaging van de VUT-leeftijd. Het was wenselijk dat die voor haven gelijk waren. Maar, 1982 bleek niet het beste jaar daarvoor. Dit is het achttiende verhaal van de herinneringen van Kees Marges.

Lees meer
  • 11/02/2019

Onstuimig en onvervaard in (inter)nationale vakbeweging

De biografie van Jaap Nieuwenhuize is een uitzondering. Cees Schelling, Greetje Lubbi zijn degenen die mogelijk in het geheugen schieten, als wordt gezocht naar ‘leiders’ in de vakbeweging in de Nederlandse voedingsindustrie. Jaap functioneert bij hen op de achtergrond en dan ook nog eens een belangrijk deel van zijn loopbaan binnen de internationale vakbeweging. Het maakt het lezen van de biografie die Bertus Mulder van hem maakte eigenlijk alleen maar interessanter.

Lees meer
  • 10/04/2018

Vader en zoon Nieuwenhuyzen – Oprichters van “’t Nut”

In de tweede helft van de negentiende eeuw worden genootschappen opgericht die de ideeën van de Verlichting uitdragen. De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, opgericht in 1785, onderscheidt zich door zich te richten op de ‘gewone man’, zodat die zich beter staande zou kunnen houden in de samenleving. Het Nut is daarmee één van de eerste organisaties met een breed maatschappelijk-emancipatorische doelstelling. Dik Nas beschrijft de ontstaansgeschiedenis aan de hand van de levensloop van vader Jan en zoon Martinus Nieuwenhuyzen die daarbij een grote rol hebben gespeeld.

Lees meer
  • 30/10/2017

Jo Niks – Bombardement Rotterdam gruwelijk

Op 23 oktober 2017 is de Twentse vakbondsbestuurder Jochem Niks (1916) in Enschede overleden. Niks werkte bij de Vervoersbond NVV. Tijdens de bezetting was hij actief in het verzet. In 1983 was hij betrokken bij de oprichting van Hengelo’s Educatief Industrie Museum (HEIM).

Lees meer
Piet Nelissen
  • 26/05/2016

Piet Nelissen

Iets doen voor de wereld, liefst in internationaal verband. Het was een vaag gevoel dat de jeugdige Piet Nelissen (1946) al vroeg kende. Via Philips, Latijns-Amerika, CLAT-Nederland en de internationale vakbeweging zou dat later concreet vorm krijgen.

Lees meer