Het geheugen van de vakbeweging

  • 29/09/2020

Vakbondseconoom en schrijver Cor Inja (1947- 2020)

Op 27 september 2020 is in zijn woonplaats Castricum Cor Inja overleden. Bijna veertig jaar was hij een van de gezichtsbepalende economen van de FNV. Ans Pelzer en Chris Driessen herinneren zich hem als een vriendelijke dwarsdenker.

Lees meer
  • 26/02/2019

Martin Jammers (1931-2013)

Martin Jammers (Arnhem, 1931-Maastricht, 2013) wordt in 1959 administrateur bij de GGD in Maastricht. In 1964 wordt hij directeur Sociale Zaken van de gemeente Maastricht om in 1982 benoemd te worden tot adjunct gemeentesecretaris. Voor zijn bond (CFO) is hij vele jaren actief in het Georganiseerd Overleg (GO) in een aantal Zuid Limburgse gemeenten. Hij is een ‘gezicht van de vakbeweging in Zuid-Limburg’. Op 14 juni 2013 overlijdt hij in zijn woonplaats Maastricht.

Lees meer
  • 11/07/2018

Alida de Jong: vakbondsvrouw par excellence

75 jaar na haar dood is Alida de Jong, vakbondsvrouw in hart en nieren, nog steeds inspirerend. In dit artikel schets Peter-Paul de Baar in het kort haar leven, gebaseerd op zijn doctoraalscriptie, Alida de Jong (1885-1943). Een vakbondsvrouw van vóór de oorlog (1984).

Lees meer
  • 28/11/2016

Albert Janssen (BVA) overleden

Op 18 september 2016 is Albert W. Janssen op 94-jarige leeftijd overleden. Hij was voorzitter van de Katholieke Bond van Administratief, Verkopend en verzekeringspersoneel “St. Franciscus van Assisie” (H.K.W.). Na de splitsing van de H.K.W. op 6 mei 1963 werd hij voorzitter van de Vereniging van Werknemers in Bank- en Verzekeringsbedrijf en Administratieve Kantoren. (BVA). Laatstgenoemde functie vervulde hij tot de fusie van de BVA met de Unie BLHP.

Lees meer
  • 03/04/2016

Piet Jeuken

Piet Jeuken Spil in de internationale vakbondssolidariteit vanuit Nederland Het is 1971. In het CNV-kantoor aan de Utrechtse Ravellaan worden...

Lees meer