Het geheugen van de vakbeweging

Ruud van den Bergh

‘Dat zijn onze zaken’

Rudolf Nicolaas (Ruud) van den Bergh werd op 2 november 1954 in Scheveningen geboren. Als kind verbleef hij enkele jaren in een tehuis in Gelderland. Op 9-jarige leeftijd keerde hij terug naar Scheveningen, in de Keizerstraat. Ruud is gehuwd met Ineke de Deugd. Samen hebben ze twee kinderen. Ruud heeft ook nog een volwassen dochter uit zijn eerste huwelijk. Hij heeft de Hogere Zeevaartschool gevolgd en is vervolgens gaan varen. Dit interview, afgenomen door Nico Sannes, is opgenomen in Het gezicht van de vakbeweging in Rotterdam II dat in 2010 is verschenen.

Ruud vn den Bergh, één van de gezichten van de FNV in RotterdamRuud vn den Bergh, één van de gezichten van de FNV in Rotterdam

Ruud werd lid van de Bond voor Hogere Officieren voor 2,50 gulden per maand. Na enkele jaren kwam hij weer aan wal. In 1979 ging hij werken bij ICI. Dat viel niet mee want hij volgde ook de avond HTS. Het was moeilijk afspraken te maken voor de benodigde medewerking van zijn werkgever. Hij kreeg de voor die tijd klassieke reactie: ‘Als jij gestudeerd hebt ga je hier toch weg’. Ruud stopte met zijn lidmaatschap van de Bond voor Hogere Officieren en ging in 1981 over naar de Industriebond FNV. Hij werd, hoe kan het anders, kaderlid. Dit leidde in 1983 ertoe dat hij voorzitter werd van de Ondernemingsraad bij ICI. In die tijd was Piet Scheele de bezoldigde bestuurder van de Industriebond die ICI in zijn pakket had.
Ruud heeft destijds zeer intensief samengewerkt met Ruud van Mens, een ander kaderlid.  Zeer veel energie werd gestoken in (aandacht voor) arbeidsomstandigheden en veiligheid. Een arbo-film was het uiteindelijke resultaat. De titel: DAT ZIJN ONZE ZAKEN. Piet Janssen trad aan als opvolger van Piet Scheele. In zijn tijd bij ICI heeft Ruud een beleidsplan voor arbeidsomstandigheden geschreven met een 10-punten plan van aanpak.

Districtbestuurder

De mogelijkheid diende zich aan om zelf vakbondsbestuurder te worden. Ruud wilde graag en kwam in het ‘klasje’ met o.a. Cees de Wildt en Wilna Wind. Hij begon officieel als districtsbestuurder in Dordrecht op 1 april 1990. Zijn werkpakket was Metaal en Chemiebedrijven met CAO-en. In die tijd fuseerde binnen de vakcentrale FNV de Industriebond met de Vervoersbond, de Voedingsbond en de Dienstenbond. Begin 1994 werd Ruud overgeplaatst naar Oosterhout in Noord-Brabant. Hij werkte daar samen met o.a. Lex Alders, Andries van den Berg, Jan Janmaat en Dre Damoiseaux. Enkele jaren later ging Ruud naar Bergen op Zoom. Er werd toen in divisievorm gewerkt en Ruud acteerde in de Groot- en kleinmetaal samen met Pieter Hazelager. In 2003 ging hij terug naar het Rotterdamse om de scheepsbouw over te nemen van Willem Dijkhuizen. Vrij kort daarna kon hij aan de bak vanwege het omvallen van Van der Giessen-De Noord (G.N.).
In eendrachtige samenwerking met CNV-bestuurder Henk van Beers en Ruud Schouten van de VNSI (Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie) werden regelingen gemaakt. Toenmalig minister van Economische Zaken Brinkhorst (D66) wilde afscheid nemen van de scheepsbouw en pleitte voor uitbreiding van de bio-industrie. Alle betrokken werkgevers en werknemers waren mordicus tegen en dientengevolge voerden bonden en FME (werkgevers metaal) actie om dit plan van tafel te krijgen. Op 6 april 2004 werd geprotesteerd en een tocht gehouden van Malieveld naar het Plein.

Deltaplan scholing

Ruud van den Bergh is buitengewoon betrokken bij alles wat scheepsbouw, scheepvaart en haven aangaat. Mede op zijn initiatief onderzocht het Kenniscentrum Mainport Rotterdam (KMR) de mogelijkheden c.q. behoefte aan een Deltaplan voor o.a. scholing bij de ROC’s. Door organisatorische aanpassingen werd Ruud regio-coördinator voor de Metaal in Rotterdam. Hij heeft bijzonder leuke herinneringen aan acties bij De Biesbosch. Het verwijderen van slechts drie zekeringen legde alles plat. Bij Damen in Gorinchem werd voor de allereerste keer gestaakt. Bij Lips liep de hele fabriek leeg. Bij OPS vond een bedrijfsbezetting plaats.

Nevenfuncties

Ruud heeft tal van nevenfuncties. Hij is voorzitter van de Sociale dialoog scheepsbouw in Brussel, lid van de Human Capital commissie Scheepsbouw, betrokken bij het Scheepvaarten Transportcollege (STC) Jan Bakx, lid van de Commissie Scheepsbouw, lid van de Raad van Advies Deltametaal. Hij heeft samengewerkt met illustere bestuurders zoals Herman Berkhout, Henk Krul, Dick Nas, Piet Scheele (als kaderlid), Hans Stehmann, Andries van den Berg, Karin Benders en Ineke de Deugd (nu zijn vrouw). ‘Beroemde kaderleden’ uit zijn tijd waren Jan Reijnierse, Jaap van Eijk, Ruud van Mens. Ruud van den Bergh stelt dat hij ‘bijzonder veel aan deze mensen heeft gehad’.

In zijn vrije tijd is Ruud voorzitter van de jeugdafdeling van de VV Barendrecht. Ook is hij lid van de toneelvereniging ‘De zwarte hazewinden’ uit Heerjansdam. Hij heeft ook gevoetbald en aan basketbal gedaan. Hij was de grote regelaar bij de intocht van Sinterklaas in Heerjansdam en zeer betrokken bij het naar Nederland halen van Russische kinderen. Er is in ieder geval een ding wat er bij Ruud te allen tijde dik bovenop ligt en dat is HUMOR.
Nico Sannes (2010)
Dit verhaal is opgenomen in Het gezicht van de vakbeweging in Rotterdam II, dat in 2010 door de VHV is uitgegeven.