Het geheugen van de vakbeweging

Roel de Vries (1943-2021)

Oud-voorzitter Bouw- en Houtbond FNV (1993-2003)

Roel de Vries (1943-2021)

Roel de Vries, voorop in de strijd voor ‘een goede CAO’

Op 18 augustus 2021 is Roel de Vries op 78-jarige leeftijd in zijn woonplaats IJsselstein overleden. Roel de Vries (Steenwijkerwold 1943 – IJsselstein 2021) was van 1993 tot 2003 voorzitter van de Bouw- en Houtbond FNV. Hij volgde in die functie Jan Schuller op.

Roel de Vries kwam in 1967, een jaar na het bouwvakkersoproer, in bezoldigde dienst van de Bouwbond-NVV, als administrateur. In 1971 werd hij benoemd tot gesalarieerd afdelingsbestuurder in Zwolle. In de aanloop naar de federatievorming van de bouwbonden van NVV en NKV werd hij in 1975 overgeplaatst naar Goes, waar hij een districtsteam vormde met de NKV-er Henk Lenting. In 1981 volgde zijn verkiezing tot bondsbestuurder.

Na de fusie van de Bouwbond FNV en Bouw- en Houtbond NKV in 1982 was hij aanvankelijk eerste onderhandelaar voor de bouw-CAO. Als zodanig heeft hij invulling gegeven aan het Akkoord van Wassenaar in de bouwnijverheid, waarbij vol is ingezet in werkgelegenheidsafspraken. Die onderhandelingen verliepen niet van een leien dakje. Verschillende stakingen waren daarvoor nodig.
Roel de Vries staat volledig in de traditie van de Bouw- en Houtbonden om de samenwerking binnen de vakcentrales te bevorderen. Zo heeft hij tijdens zijn voorzitterschap mede invulling gegeven aan de gedachten die de bond daarover in 1987 ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan heeft ontvouwd in Het nieuwe huis van de Arbeid. Groot was dan ook zijn teleurstelling dat hij en zijn bond uitgesloten werden van de vorming van FNV Bondgenoten in 1997.  Pas in 2014 is het streven van – inmiddels FNV Bouw – gerealiseerd in ‘Vakcentrale FNV’.
Eerder is Roel uitgebreid geportretteerd in Onderdak, de uitgave ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van FNV Bouw https://vakbondshistorie.nl/…/voorzitter-zonder-grenzen/

Ook binnen de internationale vakbeweging in de bouw- en houtnijverheid stond Roel de Vries in de voetsporen van illustere voorgangers. Net als Bram Buys werd hij voorzitter van de Internationale Bond van Bouw- en Houtarbeiders / Building and Woodworkers’ Union (IBBH / BWI). Zijn betrokkenheid bij de internationale werknemersproblematiek en kinderarbeid heeft hij voortgezet met de oprichting van Child Learn.

Eerder is er een portret van Roel de Vries gemaakt in de uitgave Onderdak, dat in 2017 ter gelegenheid van 100 jaar vakbeweging in de bouw- en houtnijverheid. Als ‘voorzitter zonder grenzen’ wordt hij daarin goed getypeerd.

John Kerstens, van 2009 tot 2015 voorzitter van FNV Bouw

Herinnering van John Kerstens

Toen ik in 1997 binnenkwam, was Roel voorzitter. Wat me bij hem altijd trof (met name ook toen ik ‘m veel later van dichterbij meemaakte in bijvoorbeeld het bestuur van ChildLearn en de Raad van Commissarissen van Bouw- en Infrapark), was toch de combinatie van ‘zacht en hard’. Aardig in de omgang, stevig op de inhoud. Ik heb altijd heel veel bewondering gehad voor de carrière die-ie had gemaakt: van timmerman tot bondsvoorzitter. In die zin de laatste voorzitter van de bouwbond met kalk aan z’n schoenen.

Jeroen Sprenger,

augustus 2021

Zie ook: