Het geheugen van de vakbeweging


Personen


Een juist begrip van het ontstaan en de ontwikkeling van de arbeidersbeweging is onmogelijk zonder grondige kennis van het arbeidersleven zoals dat door de arbeiders zelf ervaren wordt En van de ervaringen die zij opdoen om hun positie te verbeteren, vaak tegen grote druk van werkgevers en overheid in.
In deze rubriek zijn tal van sleutelfiguren opgenomen die regionaal, nationaal en internationaal markante bijdragen hebben geleverd aan de ontwikkeling van de vakbeweging. Zie het (klikbare) overzicht links.
In het Biografische Woordenboek voor Socialisme en Arbeidersbeweging zijn meer dan 600 levensschetsen opgenomen van mensen die binnen en buiten de grenzen van Nederland een belangrijke rol hebben gespeeld. Met de publicatiereeks Het gezicht van de vakbeweging wil de VHV in het bijzonder de mensen die in de regio actief zijn of zijn geweest de plaats geven in de ontwikkeling van de vakbeweging die hen toekomt.

cat1

 

 


Recent op de website geplaatste artikelen


  • 30/05/2022

Donald Opmeer (1924-2022)

Op 18 april 2022 is Donald Opmeer op 98-jarige leeftijd overleden. Na een loopbaan in de koopvaardij wordt hij vakbondsbestuurder voor de werknemers in de zeevaart. Nadien is hij ettelijke jaren voorzitter van het GAK-bestuur.

Lees meer
Capturefile: K:fotobestandenRAW bestandenser raadsleden-0125.CR2 CaptureSN: 1130701868.000006 Software: Capture One LE for Windows
  • 27/05/2022

De vitaliteit van de vakbeweging

Hoe kwam Eelco Tasma bij de FNV? Wat doet hij daar? Hoe ziet hij het belang van de vakbeweging in deze moderne tijd? Hoe werkt het centrale overleg in de SER, hoe herkenbaar is de vakbeweging nog voor zijn leden? Vragen van Bertus Mulder, antwoorden van FNV-medewerker Eelco Tasma.

Lees meer
  • 23/05/2022

Sterker door strijd in de Rotterdamse haven

Zoals Kees Marges aan het slot van aflevering 21 heeft verteld, kondigde de directie van Rotterdam Terminal, een middelgrote stukgoedterminal, op 7 april 1984 opnieuw het ontslag aan van 150 werknemers. In deze aflevering het relaas over wat er toen volgde…

Lees meer
  • 30/04/2022

Meer dan 35 jaar als spin in het web van economisch-historisch onderzoek

Jacques van Gerwen (1956) heeft sociaaleconomische geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. In 1993 promoveert hij op De Centrale centraal. Geschiedenis van de Centrale Arbeiders- Verzekerings- en Depositobank, opgericht in 1904 tot aan de fusie in de Reaal Groep in 1990 (IISG/NEHA, 1993), een geschiedenis van de verzekeringsmaatschappij die de oprichting van het IISG heeft mogelijk gemaakt. In 1985 is hij in dienst getreden als conservator bij het Nederlandsch Economisch Historisch Archief (NEHA). In mei 2022 neemt hij na 37 jaar afscheid.

Lees meer
  • 30/04/2022

Rotterdam Terminal – ontslagen en atv

Tot nu toe gingen de herinneringen van Kees Marges over de toekomst of eigenlijk afbraak van stukgoedterminals, die behoorden tot een groter concern. Deze aflevering gaat vooral over twee kleinere stukgoedstuwadoors die slachtoffer werden van de containerisatie.

Lees meer