Het geheugen van de vakbeweging

Beeldmerk CNVFNV_logoMHP_logo

Organisatie van de vakbeweging

De vakbeweging begint als plaatselijke organisaties van beroepsgenoten. Naar verloop van tijd gaat men de krachten bundelen met andere plaatselijke organisaties van ambachtslieden. En ongeveer gelijktijdig zoekt men landelijke steun bij gelijke beroepsgroepen in andere plaatsen. Die ontwikkelingen monden uiteindelijk uit in de vakbeweging zoals die nu bestaat. Maar de discussie over de beste organisatievorm is nimmer verstomd. Nog steeds zoekt de vakbeweging, zoals oud-NKV-voorzitter Jan Mertens het ooit uitdrukte naar ‘de kwadratuur van de cirkel’.

  • 20/06/2022

De brede betekenis van werk

Patrick Fey op VHV-vriendenbijeenkomst 21 mei 2022 De brede betekenis van werk Op de VHV-bijeenkomst reflecteert Patrick Fey (CNV) op...

Lees meer
  • 13/06/2022

Rood noch Oranje

De Matrozenbond behoort tot de meest strijdbare en tot de verbeelding sprekende Nederlandse vakorganisaties. De bond sloeg met zijn inzet en activiteiten openingen in de gesloten organisatie van de Koninklijke Marine. Het wervingsbeleid en de duur van de dienstverbanden roepen associaties op met de ronselpraktijken in het Russische Rijk. Harry Peer recenseert het proefschrif van Johan van der Worp, Rood noch Oranje…

Lees meer
  • 03/06/2022

‘Volle bak’ en geanimeerd debat over de brede vakbeweging

VHV-vriendenbijeenkomst 21 mei 2022 'Volle bak' en geanimeerd debat over de brede vakbeweging De vroegere Bondsraadzaal van het aloude vakbondsbolwerk...

Lees meer
  • 03/06/2022

De ‘brede vakbeweging’: een vakbondshistorische terugblik

De 'brede vakbeweging': een vakbondshistorische terugblik  Behoud koopkracht, bestaanszekerheid, milieu, vrede en veiligheid, gelijke kansen, onderwijs, gezondheidszorg.  Alleen voor leden...

Lees meer
  • 03/06/2022

Vakbond: meer dan werk en inkomen, maar geen politieke partij

Paul de Beer op VHV-vriendenbijeenkomst 21 mei 2022 'Vakbeweging: meer dan werk en inkomen, maar geen politieke partij' "Breed of...

Lees meer