Het geheugen van de vakbeweging

  • 22/10/2018

“Graven wij waar we staan, want waar wij staan is ons Klondyke”

Leida van Groenestein was van 1955-1959 diocesaan leidster van de Vrouwelijke Katholieke Arbeiders Jeugd (VKAJ) in het bisdom Haarlem. Daar hield zij zich bezig met de emancipatie en de arbeidsomstandigheden van jonge werkende vrouwen, in een periode waarin er veel moest worden gedaan voor hun zelfbewustzijn. En waarin de wereld om hen heen, nog moest beseffen dat ze er waren. Els Brouns en Tineke van der Kraan spraken met haar.

Lees meer
Het AC de Bruijn Instituut
  • 12/12/2015

De veel besproken buitenplaats Oudeweg in Doorn

De veel besproken buitenplaats Oudeweg in Doorn Huisvesting van het AC de Bruijn Instituut In de serie Landgoederen van de...

Lees meer
Affiche Vrouwenbond NKV
  • 18/05/2015

De ‘K’ van katholiek wil men niet prijsgeven

De 'K' van katholiek wil men niet prijsgeven Vrouwenorganisaties van NVV en NKV Zo bekend als de vrouwen van het...

Lees meer
Koopkracht en echte banen
  • 12/04/2015

FNV-video’s naar Youtube-kanaal VHVakbeweging

Het geheugen van de vakbeweging

Lees meer
Advertentie waarin het boek over de geschiedenis van de Engelse vakbeweging van Sidney en Beatrice Webb in de vertaling van Henri Polak wordt aangeboden
  • 02/04/2015

De nevenactiviteiten van de ANDB in haar eerste periode

De nevenactiviteiten van de ANDB in haar eerste periode (deel 9 en slot) Conclusie Bij een eerste blik op het...

Lees meer