Het geheugen van de vakbeweging

  • 20/06/2017

‘Vroeger stonden we tegenover elkaar, nu staan we naast elkaar’

‘Van het een kwam het ander’, zegt Frans Engelen (58) droogjes. Pakweg dertig jaar geleden steekt hij voor het eerst z’n vinger op als er vrijwilligers voor de ondernemingsraad worden gezocht. Tot op de dag van vandaag maakt hij zich er sterk voor dat werknemers bij het reilen en zeilen van het bedrijf worden betrokken.

Lees meer
  • 20/06/2017

Medezeggenschap in de bouw heeft nog lange weg te gaan

In de bouwnijverheid heeft de ondernemingsraad (OR) later zijn intrede gedaan dan in andere bedrijfstakken. In de praktijk komt medezeggenschap nog steeds vaak moeizaam van de grond. Niko Manshanden analyseert de oorzaken daarvan.

Lees meer
Kaart van de Europese Unie
  • 17/10/2015

Carl Splinter – De Europese Unie en werknemersparticipatie in multinationale ondernemingen

Carl Splinter - De Europese Unie en werknemersparticipatie in multinationale ondernemingen Het ontstaan van de Europese ondernemingsraad In 1983 is...

Lees meer
Harry Peer tijdens zijn college op 7 maart 2015
  • 06/07/2015

Van ‘personeelskernen’ naar ondernemingsraden

VHV Leergang College 3 – Harry Peer – Geschiedenis medezeggenschap en ondernemingsraad

Lees meer
Harry Peer tijdens zijn college in het kader van de VHV Leergang 2015
  • 05/07/2015

Geschiedenis van medezeggenschap en ondernemingsraad – deel 1

VHV Leergang 2015 – College 3 – Harry Peer – Geschiedenis van medezeggenschap en ondernemingsraad

Lees meer