Het geheugen van de vakbeweging

Onder Dak!

Als hoofd van de sector Bouwen en Wonen bij de FNV bied ik u hierbij Onder dak! aan. Een toepasselijke titel van een boek dat grofweg het laatste kwart van het honderdjarige bestaan van FNV Bouw beschrijft. Op 1 januari 2015 ging FNV Bouw samen met FNV Bondgenoten, Abvakabo FNV en FNV Sport op in de brede, ongedeelde FNV. Daarmee kwam een eind aan een proces van verzuiling en van beroepsmatige via sectorale
naar nationale organisatie van werknemersbelangen in de bouw- en houtnijverheid. Dat begon op 17 mei 1917 met de oprichting van de Rooms-Katholieke Bouwvakarbeidersbond St.-Joseph en kwam op 1 januari 2015 dus tot een eind, met vele tussenstappen in de loop van die eeuw. We zijn nu ‘onder dak’.

Er zijn goede redenen om vakbondskrachten te bundelen: de macht van het getal, de solidariteit tussen sectoren en beroepsgroepen – actieven en niet-actieven -, de veranderende maatschappij, om er enkele te noemen. Even belangrijk is het om daarbij oog te houden voor de eigen, specifieke belangen van werknemers in een bepaald beroep of in een bepaalde branche. De nieuwe FNV is zo georganiseerd dat beide uitgangspunten tot hun recht komen. FNV Bouw leeft voort in de nieuwe FNV, en dus is er alle reden om stil te staan bij het honderdjarig bestaan van de bond. Dat doen we onder meer met het boek Onder dak!, dat gaat over de periode 1982-2015. De perioden daarvoor zijn beschreven in eerdere uitgaven.

In Onder dak! blikken elf auteurs – ieder op een specifiek beleidsterrein en vanuit zijn of haar eigen invalshoek en expertise – terug op wat in hun ogen de belangrijkste activiteiten en verworvenheden van FNV Bouw waren. Vrijwel allemaal werkten ze ooit zelf voor de vakbond. Aansluitend op elk van die thematische hoofdstukken staat een interview met een kaderlid dat zich op dat beleidsterrein verdienstelijk heeft gemaakt. Door het boek heen kleuren portretten en persoonlijke herinneringen van de vijf voorzitters die de bond in de periode 1982-2015 heeft gehad, de geschiedenis verder in.

Het boek is samengesteld door Jeroen Sprenger en Harry Peer. Hun inleiding schetst het overkoepelend perspectief waarbinnen de afzonderlijke themabijdragen moeten worden gelezen. Een persoonlijk voorwoord van de laatste voorzitter van FNV Bouw, John Kerstens, completeert het geheel.

Onder dak! is een waardige terugblik op ruim dertig jaar vakbondswerk in de bouwen
houtnijverheid.

Janna Mud,
Sectorhoofd Bouwen en Wonen FNV

Juni 2017