Het geheugen van de vakbeweging

Over de Geschiedenis van de CFO en CNV Publieke Zaak 1975-2015

‘Met hart en ziel’ nu in de digitale bibliotheek van de VHV

Het is september 2021. Bij het nalopen van een aantal fouten op de website van de VHV, blijkt de bespreking die onze redacteur Kees van Kortenhof begin 2016 heeft gewijd aan het boek ‘Met hart en ziel’ te eindigen met een ‘dode link’.

‘Met hart en ziel’ beschrijft de geschiedenis van de ‘Christelijke Federatie van Overheidspersoneel’ (CFO), later omgedoopt in ‘CNV Publieke Zaak’. De publicatie lijkt, na enig speurwerk, in gedrukte vorm niet meer leverbaar.

Dat maakt nieuwsgierig. Het lukt om snel contact te leggen, zowel met de auteur als met de redactie van CNV Connectief, de organisatie waarin CNV Publieke Zaak op zijn beurt in 2015 is opgegaan.

Het resultaat van dit contact: het fraaie gedenkboek ‘Met hart en ziel’ is integraal te downloaden als aanwinst in de digitale bibliotheek van de VHV. Daarmee is weer een stukje vakbondsgeschiedenis veiliggesteld voor het nageslacht.
Dank daarvoor aan auteur Jan Spijk, en aan CNV Connectief!

Zo leidt een saaie klus als het herstellen van ‘dode links’ tot onverwachte verrassingen en tot een verrijking van de vakbondshistorische schatkamer!

Download ‘Met hart en ziel’

Meer weten over de geschiedenis van het CNV?

VHV-redacteur Piet Hazenbosch promoveerde er op in 2009.
Zijn proefschrift, getiteld ‘Voor het volk om Christus’ wil’, staat (nog) niet in de rekken van de digitale bibliotheek van de VHV, maar is wél te downloaden via de website van de Vrije Universiteit.

Jan Verhagen
september 2021