Het geheugen van de vakbeweging

Sjack Rovers: … laat zien wat we voor jongeren bereiken, zoals verhoging van de jeugdlonen…

Onder Dak! – FNV Bouw 1982-2015

Sjack Rovers:

‘MENSEN MOETEN WEER TROTS WORDEN OP DE VAKBOND’

Midden in het gesprek staat de politie voor de deur. ‘Mag ik even de wapenvergunning controleren? Komt dat uit nu?’, vraagt de agent. ‘Nou eigenlijk niet’, zegt Sjack Rovers, maar hij onderbreekt het interview toch maar even. Want zijn wapenvergunning raakt hij als fervent lid van de plaatselijke schietvereniging niet graag kwijt.

 STOUTE SCHOENEN

Kaderlid Sjack Rovers (56) uit Sint Willebrord, ten westen van Breda, is kraanmachinist bij de Materieel Dienst Bergambacht, een onderdeel van de TBI Groep. Kraanmachinist is hij pas sinds 2008. ‘Ik ben opgeleid als timmerman’, vertelt Rovers. ‘Vanaf m’n zestiende heb ik bij tientallen verschillende bedrijven gewerkt, in de renovatie, maar ook als betontimmerman. Allerlei klussen gedaan, totdat ik in 1983 in vaste dienst kwam bij ERA Bouw, dat tegenwoordig ERA Contour heet. In 2007 las ik over het Loopbaantraject Bouw & Infra. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en heb me gemeld voor een omscholingstraject.’

AMBITIE

De loopbaanvoorziening, onderdeel van Fundeon, biedt cao-medewerkers in de bouw en infra de gelegenheid om na een assessment een opleiding te volgen voor een ander vak. Vol lof spreekt Rovers over de ondersteuning die hij van zijn trajectadviseur kreeg. ‘Ik zat in een moeilijke periode, gescheiden van mijn eerste vrouw en beginnende lichamelijke klachten op het werk. Ik zei tegen mezelf: jongen, als jij het wilt volhouden tot je 67ste, dan moet er iets gebeuren. Dat loopbaantraject kwam voor mij precies op tijd. En ik deed het niet alleen uit voorzorg, maar ook uit ambitie. Ik ben mij altijd blijven ontwikkelen door cursussen en opleidingen te volgen.’ Uit het assessment bleek dat Rovers kan functioneren op hoog mbo-niveau en dat omscholing naar kraanmachinist geen probleem zou moeten zijn. Dat was het ook niet en kort na de opleiding vond hij er werk in bij MDB TBI. Het leven lacht hem nu weer toe, met een fysiek minder zware, maar uiterst boeiende baan in een hoog technologische omgeving. En sinds acht jaar is hij opnieuw getrouwd, met Clarisse Eklou uit het Afrikaanse Benin.

CONCERNKADERGROEP

Rovers is al tientallen jaren actief voor FNV Bouw. In 1985 zat hij in de ondernemingsraad van ERA Bouw. Via de OR kwam hij in contact met de FNV en kwam hij als bedrijfskaderlid terecht in de concernkadergroep van TBI. Vol trots vertelt hij dat ze daar als eerste in het land een arboplatform hebben opgezet. ‘We hebben heel wat op de kaart gezet’, zegt Rovers. ‘Gehoorbescherming, veiligheid van bouwmachines, het gevaar van kwartsstof en bekistingsoliën. Allemaal zaken die later in wet- en regelgeving zijn omgezet.’

Met enige zorg constateert het kaderlid dat de eenwording van de FNV een eind heeft gemaakt aan de plaatselijke afdelingen van de bouwbond. Die waren dè grote kracht van FNV Bouw. Er zijn regionale ‘vakbondshuizen’ voor in de plaats gekomen. ‘Begrijp me niet verkeerd’, zegt Rovers, ‘ik ben voorstander van de brede FNV. We moésten wel om te overleven. Maar het is te snel gegaan. We hebben misschien nog wel vijf jaar nodig, voordat het goed gaat lopen.’

VERBINDING

Kaderlid Rovers weet ook precies wat daarvoor nodig is: ‘We moeten jongeren aanspreken. Daarvoor moeten we nieuwe middelen inzetten en zichtbaar zijn op de social media. Laat zien wat we voor jongeren bereiken, zoals verhoging van de jeugdlonen. Ga weer de bouwplaats op en breng verbinding tussen al die verschillende groepen die je daar tegenwoordig tegenkomt: buitenlanders, zzp’ers, uitzendkrachten, vaste medewerkers. Vernieuw de cao’s, wees bereid om samen met werkgevers overeenkomsten af te sluiten die voor beide partijen aantrekkelijk zijn. Laat mensen weer trots zijn op de vakbond!’

Ook een sterke lobby naar de overheid vindt Rovers van groot belang. Zo is het hem een doorn in het oog dat de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is uitgesteld. ‘Juist in onze branche zijn schijnconstructies aan de orde van de dag. Dat uitstel had er nooit mogen komen. Nu is het misschien te laat. Als de PvdA niet in het volgende kabinet terechtkomt, kan het zo maar helemaal afgelopen zijn met de wet DBA.’

ENERGIE

De kraanmachinist zegt zich hoe dan ook te zullen blijven inzetten voor de vakbond. Hij was tot de eenwording van de FNV lid van de kadergroep Machinegebonden Personeel, zit nog altijd in het bestuur van de sectorraad Bouw en is deelnemer in de cao-commissie. ‘Ik barst van de energie. Mijn nieuwe loopbaan op de kraan heeft me nieuw elan gebracht. Zo jammer dat ze die prachtige sectorale voorziening nu de nek hebben omgedraaid’, besluit Rovers, verwijzend naar de opheffing van Fundeon medio 2016.