Het geheugen van de vakbeweging

  • 20/06/2017

Medezeggenschap in de bouw heeft nog lange weg te gaan

In de bouwnijverheid heeft de ondernemingsraad (OR) later zijn intrede gedaan dan in andere bedrijfstakken. In de praktijk komt medezeggenschap nog steeds vaak moeizaam van de grond. Niko Manshanden analyseert de oorzaken daarvan.

Lees meer
  • 13/06/2017

Koppel betere arbeidsomstandigheden aan meer zeggenschap van werknemers

Het congres van 1979 had als motto: ‘Samen sterk voor beter werk’. Dat congres kan, schrijft Wim Eshuis, als het startpunt van het moderne arbeidsomstandighedenbeleid in de bouw worden gezien.

Lees meer
Ieke van den Burg
  • 04/02/2016

Alles draait om Zeggenschap

Alles draait om Zeggenschap Ieke van den Burg; columns 2009-2014 De columns, die in dit boekje staan, schreef Ieke van...

Lees meer
Kaart van de Europese Unie
  • 17/10/2015

Carl Splinter – De Europese Unie en werknemersparticipatie in multinationale ondernemingen

Carl Splinter - De Europese Unie en werknemersparticipatie in multinationale ondernemingen Het ontstaan van de Europese ondernemingsraad In 1983 is...

Lees meer
Harry Peer tijdens zijn college op 7 maart 2015
  • 06/07/2015

Van ‘personeelskernen’ naar ondernemingsraden

VHV Leergang College 3 – Harry Peer – Geschiedenis medezeggenschap en ondernemingsraad

Lees meer