Het geheugen van de vakbeweging

Materiaal over het werken bij UNOX in Oss
Materiaal over het werken bij UNOX in Oss


Oproep voor materiaal over het werken bij Unilever / Zwanenburg in Oss

Medewerkers Unox-fabriek in de geschiedenisboeken?

Geschiedenis gaat vaak over koningen en koninginnen, politici en sterren.
Maar hoe zit het met werkenden van Nederland, zoals jij en ik?
Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis vindt hen ook een belangrijk onderdeel van ons verleden.
Het instituut start daarom met het verzamelen van ervaringen uit de Unox-fabriek in Oss. 

Stond of staat u tussen 1970 en 2020 op de werkvloer van de Unox-fabriek (Unilever / Zwanenberg) in Oss? En heeft u daar thuis materiaal van liggen? Dan is dit het moment om deze van zolder, uit de kast of van de computer te halen. Heeft u niet bij Unox gewerkt? Misschien kent u familieleden, collega’s of vakbondsleden of weet u hoe we de (oud)medewerkers kunnen bereiken.

Het werken bij Unox laat allerlei, soms onverwachte, sporen na. In alle jaren dat we werken bewaren we bewust en onbewust papieren en digitale bestanden. En juist die stukken zijn voor archivarissen en onderzoekers interessant. Denk in het bijzonder aan dagboeken, persoonlijke aantekeningen of aan correspondentie met collega’s (brieven, email en sociale media). Ook interviews of onderzoeken met werknemers van de vleesverwerkingsfabriek zijn bijzonder waardevol. Door deze sporen te verzamelen, maken ze straks deel uit van het geschiedenisboek ‘werk in Nederland’.

Waarom deze zoektocht?  

IISG-onderzoekter Rosa Kösters voor materiaal 'van de UNOX-werkvloer'
IISG-onderzoekter Rosa Kösters voor materiaal ‘van de UNOX-werkvloer’

Het is het voor de collectie van het IISG belangrijk materiaal onder te brengen en te bewaren dat medewerkers in de loop der tijd bij elkaar ‘verzamelen’. Het perspectief van degenen die op de werkvloer staan en stonden is zo waardevol, omdat deze als niet vanzelf worden bewaard – in tegenstelling tot de archieven van stichtingen, bedrijven of bekende personen.

De Unox-collectie die het IISG wil aanleggen, zal daarnaast de komende jaren worden gebruikt voor het onderzoeksproject Tussen solidariteit en fragmentatie. Dit project onderzoekt hoe werk in Nederland is veranderd en welke gevolgen dit heeft gehad voor de onderlinge verhoudingen op de werkvloer. Meer informatie over deze oproep vindt u op: https://iisg.amsterdam/nl/blog/collecties-unox-oss-een-oproep

Als u materiaal heeft liggen kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar: collectieswerkvloer@iisg.nl. Vermeld daarbij in welke periode u bij Unox werkzaam was. Oók als u twijfelt, neem vooral contact op! Juist de spullen waarvan u dat misschien niet verwacht kunnen heel waardevol zijn. Krantenknipsels vormen daar een uitzondering op, omdat alle Nederlandse kranten al in archieven bewaard worden.

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) is een wetenschappelijk instituut dat zich onder meer richt op onderzoek naar en collecties verzamelt over arbeidsverhoudingen in Nederland en wereldwijd: https://iisg.amsterdam/nl/over.

Rosa Kösters

Augustus 2020