Het geheugen van de vakbeweging

  • 21/09/2020

KAB Roosendaal tussen 1955 en 1960

Sjoerd van der Veen heeft een nieuw boek aan zijn historische studies over Roosendaal toegevoegd. Ditmaal over de Katholieke Arbeidersbeweging (KAB) van 1955 tot 1960. Een maatschappelijk bewogen periode waarin het Mandement van de bisschoppen verscheen en er sprake was van afnemende invloed van de katholieke clerus op het organisatieleven. Kees van Kortenhof las het…

Lees meer
  • 15/08/2018

Amsterdam – een werelddorp beschouwd vanuit vakbondshistorisch perspectief

Het laatste kwart van de vorige eeuw verandert het sociaaleconomisch landschap van Amsterdam volkomen. De rustige en overzichtelijke werkgelegenheid wordt door elkaar geschud en raakt zijn traditionele pijlers – de maakindustrie – kwijt. Het duurt tientallen jaren voordat de nieuwe contouren van Amsterdam met een volwassen Schiphol, een bijna exploderende toeristensector en nieuwe grote initiatieven in Noord duidelijk worden. Bondseconoom Piet Vos maakt zich in die jaren zeventig al zorgen of de vakbeweging met het tij mee weet te bewegen. Bert Breij* beschrijft in deze bijdrage wat Amsterdam het laatste kwart van de vorige eeuw is overkomen en is er niet gerust op.

Lees meer
  • 21/01/2018

Vakbondsarchief overgedragen aan Regionaal Archief Nijmegen

Op 14 december 2017 heeft de Stichting Vakbondshistorisch Archief Nijmegen en omstreken (SVAN) haar archief overgedragen aan het Regionaal Archief Nijmegen (RAN). De overdracht was het sluitstuk van een enorme operatie, nodig om van de beschrijvingen van de stukken ook digitaal kennis te kunnen nemen.

Lees meer
  • 20/06/2017

‘Ik wil mensen het gevoel geven dat ze er niet alleen voor staan’

Op z’n veertiende wordt Rien van Ostaijen metselaar. De voorzitter van de bouwbond-afdeling Roosendaal is zijn onze buurman. Die zegt hem lid te worden van de bond en dat doet hij. Het wordt een band voor het leven, want bijna zestig jaar later is hij nog vrijwel dagelijks te vinden in het afdelingskantoor.

Lees meer
  • 20/06/2017

Rechtstreeks contact met leden niet meer vanzelfsprekend

Het behartigen van de belangen van de leden is de kerntaak van een vakbond. De Bouw- en Houtbond FNV geeft daar op twee manieren invulling aan. Allereerst door zich sterk te maken voor optimale collectieve arbeidsvoorwaarden. En daarnaast door ervoor te zorgen dat ieder lid met individuele vragen en problemen bij de bond in de regio terecht kan.

Lees meer