Het geheugen van de vakbeweging

José van Lange-Geeraedts, Mijn werk in de textiel. Portretten & Verhalen (Geldrop 2017) 192 pagina’s, ISBN 978 90 827882 0 4

‘MIJN WERK in de TEXTIEL’ is een boek met verhalen en portretten van mannen en vrouwen die in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw in Noord-Brabant in de textielindustrie hebben gewerkt.

José van Lange-Geeraedts : “Als gevolg van mijn bestuurs- en vrijwilligerswerk voor het Weverijmuseum Geldrop sprak ik de afgelopen jaren veel mannen die als wever, getouwsteller, leidinggevende of anders werkzaam waren in verschillende textielfabrieken in de omgeving van Geldrop. Dat leverde prachtige verhalen op die ik ben gaan vastleggen. Later zocht ik ook dames die in de textielindustrie werkten en hun verhalen wilden vertellen. Uiteindelijk interviewde ik 30 mensen en hun verhalen bracht ik samen in het boek. Het bestaat uit twee delen: in deel 1 wordt aan de hand van de verhalen geschetst hoe het was om halverwege vorige eeuw in de textiel te werken en deel 2 is een portretserie met in het kort alle persoonlijke verhalen van de geïnterviewden en een foto. De trots en de liefde voor het textielvak die doorklonken tijdens de gesprekken was voor mij reden om dit boek te willen schrijven. De mannen en vrouwen uit de textielindustrie verdienen het dat hun verhalen worden gehoord en doorverteld. In het boek gaat het over het werk in de weverij, spinnerij en zijdelings de textielveredeling.
Het voorwoord is geschreven door burgemeester BHM Link; hij benadrukt daarin het belang van de textielindustrie voor Geldrop-Mierlo en het belang van het doorvertellen van de verhalen.”

Albert de Jong,  Fragmenten uit mijn leven (Kelderuitgeverij 2018). De ondertitel van het boek luidt: ‘De herinneringen van Albert de Jong’. De anarchist Albert de Jong speelde een belangrijke rol in het Nederlands Syndicalistisch Vakverbond, de door het anarchisme geïnspireerde vakbeweging, in de Internationale antimilitairistische Vereniging in Nederland van de vorige eeuw.

Zijn zoon Rudolf de Jong schreef de inleiding: ‘Over mijn vader Albert Andries de Jong (1891-1970)’. Als nawoord is opgenomen het ‘In memoriam Albert de Jong’ dat Arthur Lehning uitsprak bij de crematie.

 

 

Petra van Langen, Verheffing en solidariteit. Een eeuw Katholieke Dirigenten en Organistenvereniging 1917-2017 (Hilversum 2017) 136 pagina’s, ISBN 9 789087 046743

De eerste vakvereniging voor katholieke musici was klein en voor een specifieke doelgroep, maar slaagde erin om in de woelige twintigste en eenentwintigste eeuw staande te blijven. In deze cultuurhistorische studie wordt de geschiedenis van de Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging beschreven in de steeds wisselende context van haar tijd, zoals de kerkelijke richtlijnen van het motu proprio (pauselijk decreet, 1903) en het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965), de ontwikkeling van het muziekonderwijs, de crisis van de jaren 1930, de Tweede Wereldoorlog en de periodes van wederopbouw, economische groei en ontkerkelijking. Als vakorganisatie op levensbeschouwelijke grondslag behartigde de vereniging zowel de materiële als de immateriële belangen van haar leden. Acties voor betere arbeidsvoorwaarden gingen gepaard met aandacht en inzet voor de verbetering van de muzikale en liturgische kwaliteiten van de musici. Daarbij koesterde de vereniging haar identiteit en verdedigde ze haar autonomie en zelfstandigheid.

Ryan Avent, Werk in de 21e eeuw. Arbeid, macht en welvaart in het digitale tijdperk (Amsterdam 2016) 336 pagina’s. ISBN 9 789046819036

Niemand van ons heeft de industriële revolutie meegemaakt, maar een dergelijke grote omwenteling staat ons in het huidige digitale tijdperk te wachten. We zullen te maken krijgen met een onstuitbare automatisering en robotisering, met een overvloed aan goedkope arbeid en een groeiende kloof tussen laag- en hooggekwalificeerden. Het is wel duidelijk dat werk een fundamenteel andere rol in ons leven zal gaan spelen. Welk werk blijft er over in het digitale tijdperk? Wie heeft de macht om de welvaart te verdelen of zich toe te eigenen? De industriële revolutie heeft ons geleerd dat we een periode van ontwrichtende politieke verandering en sociale strijd zullen moeten doormaken voordat er overeenstemming kan zijn over de verdeling van de welvaart. Voor dit grensverleggende boek bestudeerde Economist-publicist Ryan Avent de geschiedenis van de industriële revolutie en het werk van experts op het gebied van grote transformaties. Reizend van Shenzhen naar Göteborg en van Mumbai naar Silicon Valley onderzocht Avent de betekenis van werk in de 21e eeuw.

Viktor Mayer-Schönberger, De data economie 280 pagina’s, ISBN 9789492493330

Hoe ontstaat welvaart en hoe wordt die verdeeld? Aan de hand van deze twee vragen beschreef Karl Marx in Das Kapital de opkomst en de gevolgen van het kapitalisme. 150 jaar later stellen Viktor Mayer-Schönberger (Oxford Internet Institute) en Thomas Ramge (The Economist) dezelfde vragen en komen tot een radicaal nieuw inzicht: onze op geld gebaseerde economie verandert in sneltreinvaart in een economie die gebaseerd is op data.
Dit boek is een mijlpaal in de economische literatuur: het laat zien hoe data de rol van geld aan het overnemen is. Op heldere en toegankelijke wijze verklaren de auteurs waarom de macht van traditionele multinationals en banken afneemt en waarom digitale marktplaatsen als Booking.com, Uber, Amazon en Alibaba zo stormachtig groeien. Bovendien beschrijven ze de opkomst van een geheel nieuwe sector, die vergelijkbaar is met de financiële industrie, maar dan vol met handelaren en tussenpersonen die slim omgaan met data.