Het geheugen van de vakbeweging

Lang niet alles wat over vakbondsvrouwen bekend is, is gedigitaliseerd. Daarom hier een verwijzing naar een aantal boeken en brochures waarin het vakbondsvrouwenwerk is beschreven.

  • 04/02/2016

In vogelvlucht: 60 jaar Vrouwenbond NVV-FNV Vrouwenbond

In vogelvlucht: 60 jaar Vrouwenbond NVV-FNV Vrouwenbond De tekst uit dit artikel is overgenomen uit het boek ‘Zestig jaar handen...

Lees meer
  • 28/10/2015

Edelmoedig, fier en vrij

Edelmoedig, fier en vrij katholieke arbeidersvrouwen en hun beweging in de 20e eeuw De KAV werd opgericht om vrouwen van...

Lees meer
Siska Caneel
  • 25/05/2014

NVV Vrouwenbond – FNV Vrouw 1948-2013

NVV Vrouwenbond - FNV Vrouw 1948-2013 Sleutelfiguren uit de geschiedenis van 65 jaar Vrouwenbond FNV In 2011wordt tijdens de Algemene...

Lees meer
Vaandel Nederlandse Bond van Arbeiders in de Land- Tuinbouw en Zuivelbedrijf afdeling Schoonoord (Drenthe)
  • 24/12/2012

Martje Boltes, hoofdpersoon historische roman over de landarbeidersbond

Martje Boltes, hoofdpersoon historische roman over de landarbeidersbond “Als Martje Boltes, direct nadat zij de mannen geholpen heeft een wagen...

Lees meer