Het geheugen van de vakbeweging

Lang niet alles wat over vakbondsvrouwen bekend is, is gedigitaliseerd. Daarom hier een verwijzing naar een aantal boeken en brochures waarin het vakbondsvrouwenwerk is beschreven.

  • 22/07/2022

De wereld aan het werk

Het is een ambitieus project: een wereldgeschiedenis van de menselijke arbeid te schrijven. Wat beoogt Jan Lucassen? “Ik wil recht doen aan de ervaringen van zoveel mogelijk werkenden, vroeger en nu, ongeacht hun culturele, etnische of sociale achtergrond omdat alleen een dergelijke benadering ons kan verenigen in een gevoel van lotsverbondenheid.” Harry Peer recenseert dit alomvattende handboek over sociaaleconomische geschiedenis.

Lees meer
  • 18/10/2018

Vakbondsvrouwengeschiedenis

Vrouwenarbeid is zo oud als de wereld, de belangenbehartiging van hun belangen heeft een wat kortere geschiedenis. De literatuurlijst Vakbondsvrouwengeschiedenis biedt een goed overzicht van de verschillende aspecten ervan.

Lees meer
  • 30/01/2018

Literatuursignaleringen

Signaleringen (januari 2018) van recent verschenen boeken zijn op sociaal-economisch gebied.

Lees meer
  • 16/08/2016

Video Vrouwenbond FNV

Vakbondsvrouwen-dossier verrijkt met interessante video Beeld uit Video 40-jarige Vrouwenbond FNV (1988) In 1988 is ter gelegenheid van het 40-jarig...

Lees meer
  • 31/03/2016

Kranig en Dwars

Kranig en Dwars De Vrouwenbond NVV/FNV 1948 - 1998 In 1998 bestond de Vrouwenbond FNV vijftig jaar. Zij kan beschouwd...

Lees meer