Het geheugen van de vakbeweging

Kranig en Dwars

De Vrouwenbond NVV/FNV 1948 – 1998

In 1998 bestond de Vrouwenbond FNV vijftig jaar. Zij kan beschouwd worden als de grand old lady van de Nederlandse vakbeweging.

Dit boek gaat over haar geschiedenis. In de jaren vijftig presenteerde de bond zich als trouwe vriendin in de klassenstrijd die het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) voerde. Nu behartigt zij de belangen van vrouwen met betaald en onbetaald werk. De loyaliteit aan de vakbeweging is niet verdwenen, maar de bond is steeds zelfstandiger gaan opereren en zocht de vrouwenbeweging als partner erbij.
Auteur: Marian van der Klein 1998, 159 pag., 
€ 4,90 Aksant (voorheen IISG), Amsterdam, ISBN 906861150X