Het geheugen van de vakbeweging

Ieke van den Burg (1952-2014)

Feminist en vakbondsactivist voor het leven.

Ieke van den Burg was bij de FNV achtereenvolgend emancipatiewerkster, beleidsadviseur en FNV-bestuurder. Daarna werd zij Europarlementariër. De laatste periode had zij verschillende commissariaten en maakte zij zich sterk voor Corporate Governance.

Ieke van den BurgIeke van den Burg

Ieke van den Burg heeft zich met hart en ziel ingezet voor de emancipatie van werknemers in brede zin. Ze is een van de drijvende krachten achter de nota Economische Zelfstandigheid en Solidariteit uit 1989. Met die nota zet de FNV een koers in gericht op economische zelfstandigheid van vrouwen, die ook meer ruimte geeft voor vormen van deeltijdarbeid.

Begin vakbondsloopbaan

Ieke van den Burg begint haar vakbondsloopbaan in 1980, zij als offset-drukker kaderlid wordt bij Druk en Papier FNV. In 1984 wordt zij de eerste emancipatiewerkster bij die vakbond. Twee jaar later stapt zij over naar het FNV Vrouwensecretariaat. In 1988 wordt zij tevens lid van de SER. In die periode zet zij – op dat moment net moeder van haar eerste kind –  kinderopvang op de vakbondsagenda. Zij start ook een discussie over vrouwen en hun tekortschietende oudedagsvoorziening, een tot dan toe onderbelicht thema.

Stap naar federatiebestuur

De stap naar het federatiebestuur komt in  januari 1990, tijdens een congres over ‘economische zelfstandigheid en solidariteit’. Dit kan achteraf als een kantelmoment in de FNV worden beschouwd: voor het eerst worden ‘vrouwenthema’s’ centrale vakbondsthema’s. In het federatiebestuur heeft zij 8 jaar haar deskundigheid ingezet, onder andere op het terrein van arbeidsrecht, kwaliteit van de arbeid en medezeggenschap. Ieke heeft een ijzersterke dossierkennis, kan zich ieder complex thema snel eigen maken en weet met een steekhoudend verhaal, veel vasthoudendheid en creativiteit haar doel te bereiken.

Europarlement

Ook in de Brusselse periode, als zij van 1999 tot 2009 voor de PvdA in het Europarlement zit, was Ieke een belangrijke bondgenoot voor de vakbeweging. Of het nu gaat om een actie voor een sociaal EU Handvest Grondrechten, het onschadelijk maken van de ‘Bolkesteinrichtlijn’ over vrij verkeer van diensten, of om een lobby voor een laag BTW tarief, Ieke schakelt met verve haar hele netwerk in. Zij focust op het macro-economisch beleid en het arbeids- en ondernemingsrecht. Als geen ander maakt Ieke  zich sterk voor Corporate Governance, vanuit de overtuiging dat behoorlijk bestuur van ondernemingen, afleggen van verantwoording en zeggenschap van werknemers bij het toezicht, moeten verbeteren. Ieke heeft een scherp oog voor de desastreuze gevolgen van de gijzeling van de politiek door de financiële markten. Zij pleit voor een sterk Europees en mondiaal tegengeluid.

Ondernemingsraden

In 2005 wordt Ieke op voordracht van de or lid van de raad van commissarissen bij chipmachinefabrikant ASML. Zij richt de stichting Ă Propos op, om te stimuleren dat ondernemingsraden gebruikmaken van hun recht commissarissen voor te dragen en om die commissarissen, die als evenwichtskunstenaar hun toezicht moeten uitoefenen, te ondersteunen.