Het geheugen van de vakbeweging

Het vakbondsjaar 2020
Wat gebeurde er in …

1995 – 25 jaar geleden

1970 – 50 jaar geleden

  • september: Havenstaking (75 ja, 25 nee) / Arbeidersmacht, Fré Meis enz.
  • 400 gulden stakingen / metaalstaking
  • 17 oktober – Diskriminatiebeurs in Dronten van het NVV Vrouwensecretariaat en de Commissie Vrouwenarbeid van de drie vakcentrales
  • 15 (?) december: 1 uursstaking tegen voorgenomen loonmaatregel
  • Wet op de Loonvorming / opheffing College van Rijksbemiddelaars

1945 – 75 jaar geleden

1920 – 100 jaar geleden

1870 – 150 jaar geleden

1845 – 175 jaar geleden

  •  11 december – Hendrik Gerhard richt de vakbond van kleermakers op: “Vooruitgang door broederschap”.

1820 – 200 jaar geleden

  • 26 juli – Liquidatie van de gildefondsen: de fondsen worden onder beheer van commissarissen geplaatst en bestemd om uitkeringen te geven aan vroegere leden en hun nabestaanden, alsook aan hen die hetzelfde bedrijf als deze ex-gildebroeders uitoefenen.

1795 – 225 jaar geleden