Het geheugen van de vakbeweging

Gert Termorshuizen – In cijfers en kennis het geweten voor bestuurders van Hout- en Bouwbond CNV

Bondsbestuurder met enorme dossierkennis

Gert Termorshuizen (1931- 2022}

Op 1 januari 1966 kwam Gert Termorshuizen in dienst bij de Hout-en Bouwbond CNV (nu CNV Vakmensen) Het was zijn vierde werkgever. Economisch medewerker heette het toen. Gert ging zich vooral bezig houden met de arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid. Hij maakte deel uit van de onderhandelingsdelegatie voor de bouw cao en was in de cijfers en kennis het geweten voor bestuurders. In de begin tijd schreef hij met wetenswaardige artikelen ‘De Opbouw’ vol, het orgaan van de bond. Dat deed hij dan thuis op zaterdag dan kon hij het rustig op een rijtje zetten.

Rechten Beheer Systeem

Gert ergerde zich in zijn periode over de pieken en dalen van de economie van de bouw. Toen al pleitte hij voor een regeling van een maximale jaarlijkse bouwproductie. En je kunt het je nu nauwelijks nog meer voorstellen maar Gert was begin jaren tachtig opgetogen dat de RBS (Rechten Beheer Systeem) eindelijk berekend werd over het werkelijk verdiende loon. Hij ergerde zich bij de stelselherziening in 1987 mateloos aan de verlaging van de uitkeringen. Termorshuizen pleitte er voor om de arbeidsongeschiktheid (WAO) terug te dringen door verbetering van de kwaliteit van de arbeid.

Gert werd in 1986 unaniem als bondsbestuurder gekozen. Het gekke was wel dat hij eigenlijk met precies hetzelfde werk doorging. Hij was wel de bondsbestuurder die het meeste dossierkennis had. Bekend waren zijn woordgrapjes zoals, suczeven in plaats van. succes. En in zijn betogen zei hij vele malen het woord NIEWAAR met een vraagteken er door als een soort bevestiging van zijn gelijk. Met het verdedigen van de CAO-voorstellen hebben we een keer mee geteld en kwamen we 100 keer op niewaar uit.

Op 30 augustus 1991 ging Gert Termorshuizen met de VUT. Hij was toen al ridder in de orde van Oranje Nassau en niet alleen door zijn verdiensten bij de bond maar ook al voor zijn activiteiten in Kerk en samenleving die hij in zijn pensionering nog uitbreidde. Zijn taken in de bouw en sociale zekerheid mocht ondergetekende van Gert overnemen. En zelfs de laatste dag van zijn werkende leven sprak hij nog over dan gaan we dit doen en nog dat doen. En ik riep dan maar weer eens, Gert morgen werk je hier niet meer.

Gert had het moeilijk met het overlijden van zijn vrouw in 2020. De laatste jaren was hij volledig haar mantelzorger. Op zijn rouwkaart staat: Na een lang liefde vol en maatschappelijk betrokken leven hebben wij afscheid moeten nemen van onze vader, schoonvader, opa en opi. Zo is het. Gert Termorshuizen een mens die er voor zijn mede mens was en dat onder meer door zijn werk bij de Hout- en Bouwbond CNV kon uitdragen.

Gijs Wildeman

April 2022