Het geheugen van de vakbeweging

Gerard van Dalen

MHP-voorzitter van 1990-1997

Gerard van DalenGerard van Dalen

Gerard van Dalen (1947) was afkomstig uit de CMHF, waar hij acht jaar algemeen secretaris was geweest. Hiervoor had hij diverse functies binnen de Koninklijke Luchtmacht vervuld. Als lid van het hoofdbestuur van de Nederlandse Officieren Vereniging werd hij vrijgesteld voor de arbeidvoorwaardenonderhandelingen met de minister van Defensie. Later volgde een overstap naar de CHA, de latere CMHA en tot slot de CMHF. Namens de CMHF maakte Van Dalen al vanaf 1980 deel uit van het Algemeen Bestuur van de MHP, sinds 1982 als secretaris penningmeester.
Tijdens zijn voorzitterschap zocht Van Dalen meer samenwerking op internationaal gebied en voerde hij actie tegen de WAO-plannen van het kabinet.