Het geheugen van de vakbeweging

Evenwichtskunst in de arbeidsverhoudingen

Vier uitdagingen voorde 50-jarige Stichting van de Arbeid.

Op 17 mei 1995 heeft de Stichting van der Arbeid in de aanwezigheid van Koningin Beatrix haar 50-jarig bestaan gevierd. Bij die gelegenheid heeft FNV-voorzitter Johan Stekelenburg in zijn hoedanigheid van werknemersvoorzitter van de Stichting een toespraak gehouden waarin hij onder de titel ‘Evenwichtskunst in de arbeidsverhoudingen’ zijn denkbeelden ontvouwt over de relatie tussen werkgevers, werknemers en overheid.

Johan Stekelenburg: Jongeren niet veroordelen tot 'Verloren generatie'.Johan Stekelenburg: Jongeren niet veroordelen tot ‘Verloren generatie’.

Stekelenburg noemt in zijn toespaark vier uitdagingen voor de 50-jarige Stichting en andere instituties in de overlegeconoomie.

1.      Het stimuleren en begeleiden van het proces naar meer zeggenschap voor werknemers binnen het bedrijf. Gemotiveerde en zelfstandige werknemers willen immers niet alleen invulling geven aan het arbeidsvoorwaardenpakket, maar ook andere facetten van het ondernemingsbeleid beďnvloeden.

2.      Het bijdragen aan en bevorderen van de inburgering van ‘nieuwe Nederlanders’ en het gelijkertijd voorkomen van de ontbinding van de samenleving. Nieuwe burgers kansen bieden zonder die ten koste te laten gaan van de zekerheden en perspectieven van wat langer in Nederland gevestigde burgers; geen bestempeling van jongeren tot Niet-Nix of veroordeling tot verloren generatie voor wie na de Jeugdwerkgarantiebaan op zijn best een toekomst wenkt van banenpool tot andere vorm van additionele arbeid.

3.      De Europese integratie. Die schrijdt met volle instemming van de sociale partners voort, maar in welke richting? Hoe wordt bevorderd dat Europa een herkenbare en kenmerkende sociale dimensie krijgt, zodat Europa niet slechts een economische aangelegenheid blijft en geen bedreiging voor de bestaande sociale arrangementen.

4.      Milieu. Er moet een duidelijke koers richting duurzame economische ontwikkeling worden ingezet met daarbij een verschuiving van de lasten op arbeid naar lasten op milieu. Daarbij moet een strak tempo worden aangehouden opdat er nog iets van de natuurlijke hulpbronnen aan kinderen en kleinkinderen kunnen worden overgedragen.

Lees de volledige toespraak…
Ga naar videofilm De lange weg van het overleg De Stichting van de Arbeid (1945-2005)

Bij de viering van het jubileum is een boek verschenen van de hand van Maarten van Bottenburg, onder de titel ‘Aan den Arbeid’. in de wandelgangen van de Stichting van de Arbeid 1945-1995. Het eerste exemplaar ervan is door Johan Stekelenburg aan Koningin Beatrix aangeboden.
Lees zijn toespraak…

Bij het 60-jarig bestaan van de Stichting van de Arbeid in 2005 is een videofilm gemaakt onder de titel De lange weg van het overleg, De Stichting van de Arbeid 1945-2005…