Het geheugen van de vakbeweging

Vijlenkapper
  • 09/04/2018

Een bijna vergeten ambacht – vijlenkappen

Tot de vrijwel vergeten beroepen behoort zeker ook de vijlenkapper wiens handwerk relatief laat ten onder is gegaan. Eind negentiende eeuw wordt het vijlenkappen gemechani-seerd en veranderd het ambachtelijke produceren van vijlen in een industriële activiteit. Dik Nas beschrijft de ontwikkeling.

Lees meer
  • 11/12/2017

Concordia-gebouw: meer dan ‘pakhuis voor archiefkasten’

Het monumentale halfronde gebouw aan de Oudenoord 330 werd in 1954 gebouwd voor levensverzekeringsmaatschappij Concordia. Aan de destijds nieuwe ‘kantoorboulevard’ Oudenoord waren meerdere rooms-katholieke vakorganisaties gevestigd. Het markante pand met beeldengroep is nu een monument. Arjan den Boer beschrijft de geschiedenis ervan.

Lees meer
  • 02/11/2017

Salvador Bloemgarten (1924-2017)

Op zondag 29 oktober 2017 is Salvador Bloemgarten na een kort ziekbed op 93-jarige leeftijd overleden. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met Henri Polak en de ANDB. Op bijna 70-jarige leeftijd promoveerde hij op diens biografie.

Lees meer
  • 19/09/2017

Prinsjesdag 1917

Prinsjesdag 1917 was een opmerkelijke dag. Koningin Wilhelmina ontbrak bij de opening van het parlementaire jaar…

Lees meer
  • 05/07/2017

Vakbondstijdschriften online beschikbaar in Delpher

Veel bladen van vakbeweging en arbeidersbeweging zijn nu volledig gepubliceerd op Delpher, de digitale krantensite van de Koninklijke Bibliotheek.

Lees meer