Het geheugen van de vakbeweging

Wytse Douma: … kernwoorden binnen de nieuwe FNV zijn transparantie en democratie. Maak daar werk van. Verdoezel tegenstellingen niet, laat ze maar zien…

Onder Dak! – FNV Bouw 1982-2015

Wytse Douma:

‘HET DUWBOOTJE VAN HET GROTE GETAL GEEFT EXTRA POWER’

‘Eendracht maakt macht’. Het Friese kaderlid Wytse Douma (75) gooit die oude wijsheid nog maar eens op tafel om aan te geven hoe content hij is met de ongedeelde FNV die op 1 januari 2015 tot stand is gekomen. ‘Daar ben ik altijd groot voorstander van geweest’, zegt hij. ‘Als de geschiedenis ons íets heeft geleerd is het wel dit: als je verdeeld bent, ben je meer tegen elkaar aan het schreeuwen dan dat je een vuist maakt tegen je tegenstander.’ Hij wijst op de linkse politiek in Nederland, die versnipperd is en elkaar onderling vliegen afvangt in plaats van de krachten te bundelen en rechts te lijf te gaan.

LOKAAL FNV

Douma, in het verleden onder meer lange tijd bondsraadslid bij FNV Bouw, is tegenwoordig vooral actief in zijn eigen omgeving. Hij is, naast voorzitter van de gemeentelijke Seniorenraad, voorzitter van Lokaal FNV Tytsjerkeradiel (in goed Fries gespeld). Hij ervaart aan den lijve de meerwaarde van de nieuwe FNV op lokaal niveau. Douma: ‘Ik was voorheen voorzitter van de plaatselijke afdeling van FNV Bouw met een dikke 350 leden. Dan ben je geen factor van belang. Als ik nu bij de wethouder kom, vertegenwoordig ik bijna 2200 leden. Dat maakt indruk. Natuurlijk gaat het om de kracht van je argumenten maar als duwbootje geeft dat grote getal toch extra power.’

Al hadden ze niet het grootste ledental, hoe prominent de plaatselijke afdelingen van FNV Bouw waren, bewijst de samenstelling van het bestuur van Lokaal FNV in Tytsjerkeradiel. Dat is, op één bestuurslid na dat afkomstig is van de vroegere Abvakabo, gelijk aan het oude bestuur van FNV Bouw. Waarmee overigens niet gezegd is dat er veel bij het oude is gebleven. Integendeel. ‘We zijn er niet meer voor de bouw maar voor álle bedrijfstakken. We bemoeien ons overal tegenaan.’ Ter illustratie vertelt Douma dat Lokaal FNV laatst een enquête heeft gehouden onder zorgwerkers in de gemeente om te polsen wat hun ervaringen en problemen zijn. Daarop is veel respons gekomen. Het rapport dat daarvan is opgemaakt wordt besproken met gemeente en zorginstellingen.

OPKOMEN VOOR ELKAAR

Douma benadrukt dat de ongedeeldheid het fundament moet blijven van de nieuwe FNV. ‘Die bestaat niet meer uit aparte bonden maar is opgedeeld in sectoren. Waar we voor moeten waken is dat die niet weer allemaal bondjes worden. Dat staat haaks op het uitgangspunt. We moeten solidair zijn met elkaar, opkomen voor elkaar, onze krachten bundelen. Als het over de zorg gaat moeten we beseffen dat de mensen die daarin werken onze kinderen en kleinkinderen zijn en dat de mensen die zorg ontvangen onze ouders of broers en zusters zijn. Dan komt ook voor een bouwvakker de zorg heel dichtbij.’

NIETS CONCREETS

De in Burgum woonachtige Wytse Douma had aanvankelijk een kantoorbaan: ‘Dat was niks voor mij want er kwam niets concreets uit mijn handen’. Dus liet hij zich na zijn militaire dienst omscholen tot timmerman. Hij werkte eerst voor wat kleinere bedrijven tot hij in dienst trad bij Intervam, de woningbouwpoot van HBG. Daar was hij ondernemingsraadslid en de laatste acht jaar tot zijn VUT uitvoerder bij onderhoudsprojecten. Toen hij daarna meer vrije tijd kreeg, werd hij bondsraadslid bij FNV Bouw. Een hartoperatie drie jaar geleden wierp hem een beetje terug op plaatselijke activiteiten, zoals het op poten zetten van Lokaal FNV.

TRANSPARANTIE EN DEMOCRATIE

Hoe blij Douma ook is met de ongedeelde FNV, op de gang van zaken in de top heeft hij wel het een en ander aan te merken. ‘Als bondsraadslid vond ik het mijn plicht verantwoording af te leggen aan mijn achterban. Dat deed ik heel consequent. In dat opzicht blijft de nieuwe FNV in gebreke. Ik heb geen idee wat het hoofdbestuur doet en waar het ledenparlement mee bezig is. Ik hoor of zie daar nooit wat van. Kernwoorden waren transparantie en democratie. Ik zou zeggen: maak daar dan ook werk van. En als er tegenstellingen zijn, verdoezel die niet. Laat ze maar zien. Het zal de bouwvakker in mij wel zijn. Wij zijn gewend om duidelijk te communiceren, te zeggen waar het op staat.’

Na de fusie van NVV en NKV in 1982 en die van de zelfstandige bonden tot een ongedeelde FNV in 2015, voorziet Douma nog een laatste stap tot grotere eenheid. ‘Het CNV moet uiteindelijk ook meedoen. Ik hoop dat die kerkelijke achtergrond in de toekomst een minder prominente rol gaat spelen en dat een fusie met het CNV er ook van komt. Ik ben daar optimistisch over.’