Het geheugen van de vakbeweging

  • 20/08/2018

Het gezicht van de vakbeweging Zuid-Limburg – Verantwoording

Vele tientallen Limburgse vakbondsmensen hebben Mat Janssen tussen 2008 en 2010 een blik gegund achter hun eigen ‘scherm’. In Het gezicht van de vakbeweging Zuid-Limburg is voor een brede invalshoek gekozen. Het resultaat is heel divers. Er zijn zelfs enkele ‘uitstapjes’ naar de Belgische buren. Buren van wie op het punt van syndicale strijdbaarheid het nodige te leren valt.

Lees meer
  • 20/08/2018

Het gezicht van de vakbeweging Zuid-Limburg – Voorwoord

In 2008 – het jaar waarin de Vakbondshistorische Vereniging (VHV) haar zilveren bestaan vierde – nam het bestuur van deze vereniging het initiatief de regionale vakbondsgeschiedenis te gaan vastleggen. Gekozen werd voor het portretteren van mensen die in belangrijke mate mee vorm en inhoud gaven of nog geven aan de vakbeweging in de regio. Rotterdam en Limburg beten de spits af. In 2010 verscheen deel 2 van ‘Het gezicht van de vakbeweging in Zuid Limburg’.

Lees meer
  • 26/05/2018

Leen van Dijke – Districtsbestuurder, het mooiste beroep dat er is

Leen van Dijke (Tholen, 3 mei 1945), een rustige wat brommende prater, stevig van postuur, is een man van de werkvloer die opgeklommen is tot districtbestuurder. Een gezichtsbepalend figuur in de vakbeweging in Amsterdam. Op 20 mei 2018 is hij, 73 jaar oud, in zijn woonplaats Hoofddorp overleden.

Lees meer
  • 09/04/2018

Opheffing van De Stukadoor

Eind 1940 als het NVV onder leiding staat van de NSB-er Woudenberg, worden de afzonderlijke bondsbladen samengevoegd tot het blad ‘Arbeid’. Zo ook het blad van de Algemene Nederlandse Stukadoorsbond. Een jaar later volgt de invoeging van de bond in de ANB. Gijs Rijsdijk beschrijft een en ander vanuit het notulenboek van de afdeling Dordrecht.

Lees meer
  • 24/03/2018

Dilia van der Heem – Van vakbondsbestuurder tot Officier van Justitie

Vrijdag 23 maart 2018 heeft het VHV-bestuur Dilia van der Heem tot secretaris benoemd. Zij volgt in deze functie Ingrid Rep op.
D.A.T. (Dilia) Wagemakers is op 10 september 1947 in Rotterdam West geboren. Ze groeit op in een eenvoudig rooms-katholiek gezin. Na de lagere school en het R.K. Meisjeslyceum (gymnasium A) gaat Dilia naar de Sociale Academie (Cultureel werk). In 1969 trouwt ze met Pieter van der Heem (+2002). Tijdens haar opleiding aan de Sociale Academie wordt Dilia politiek bewust. Ze loopt stage bij onder andere het A.C. de Bruin Instituut, het scholingsinstituut van de KAB in Doorn. Daar leert ze de vakbeweging kennen.

Lees meer