Het geheugen van de vakbeweging

Diskriminatiebeurs Dronten

In 1970 organiseerden vakbondsvrouwen een grote Manifestatie, de Diskriminatiebeurs in Dronten.

Affiche van de Diskriminatiebeurs in Dronten in 1970Affiche van de Diskriminatiebeurs in Dronten in 1970

De actieve vrouwen in het NVV waren boos omdat er veel te weinig vooruitgang werd geboekt met de rechten van vrouwen. Nooit eerder kregen activiteiten van vakbondsvrouwen zoveel publiciteit.In de VHV Nieuwsbrief van maart 1997 en in het boek Maandag tolereren we niets meer  van Corrie van Eijl is daarover geschreven.    
Via Googlebooks is het boek van Corrie van Eijl op onderwerp te raadplegen