Het geheugen van de vakbeweging

Onder Dak! – FNV Bouw 1982-2015

Colofon

‘Onder dak! De Bouw- en Houtbond FNV/FNV Bouw in de periode 1982 – 2015’ is een uitgave van de Stichting FNV Pers in opdracht van FNV Bouw.

Samenstelling: Harry Peer en Jeroen Sprenger

Redactie, interviews en schetsen voorzitters: Peter van der Aa, Jan Bos en Michiel Mons

Vormgeving: Zippa Grafisch Ontwerp, Bussum

Druk: Damen Drukkers, Werkendam

Fotografie: Martin de Bouter (portretten kaderleden). Chris Pennarts, Ton Poortvliet en anderen

Foto omslag: Martijn de Bouter

Amsterdam, juni 2017

ISBN 978-90-9030296-6