Het geheugen van de vakbeweging

Werknmers_zijn_geen_gereedschap_ABVVVakbondswerk in bedrijfstak en onderneming

De eerste collectieve arbeidsovereenkomsten zijn lokale aangelegenheden. Denk aan de Amsterdamse diamantbewerkers.
Rond 1900 koersen werknemers en hun vakbonden steeds meer op collectieve arbeidsvoorwaarden. Die gelden voor hele bedrijfstakken en in het hele land, en dat beperkt de speelruimte van werkgevers om te concurreren op lonen en andere arbeidsvoorwaarden. Ook in de 21e eeuw zijn ‘bedrijfstak-cao’s’ nog steeds de ruggengraat van het cao-gebouw in Nederland.

Toch blijft de organisatie van vakbondsleden zelf tot ver na de oorlog vooral een lokale aangelegenheid. Pas in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw streeft de vakbeweging naar versteviging van zijn positie op bedrijfsniveau. Het ‘bedrijvenwerk’ ontstaat. Vandaaruit wordt vervolgens ook de werknemersinvloed richting het bedrijfstakniveau verder verstevigd.

  • 03/11/2021

Frans Swarttouw eist 1 miljoen gulden per stakingsdag

In 1982 wilden we via de raam-cao tal van zaken voor de hele haven regelen: verkorting van de arbeidstijd en verlaging van de VUT-leeftijd. Het was wenselijk dat die voor haven gelijk waren. Maar, 1982 bleek niet het beste jaar daarvoor. Dit is het achttiende verhaal van de herinneringen van Kees Marges.

Lees meer
  • 19/10/2021

Schijnwerper op Personeelsbond Film- & Theaterbedrijven

Tijdens de verwerking van de FNV-archieven bij het IISG, worden soms stukken aangetroffen van bonden die langer of korter hebben bestaan, maar waar geen archief van aan het IISG in bewaring is gegeven. Voor de volledigheid van deze archieven is het IISG op zoek naar aanvullingen. Zo ook nu met de Personeelsbond Film- en Theaterbedrijven (PFT).

Lees meer
  • 11/10/2021

Kees Marges – Van stukgoed naar sterfhuis – 17

In 1966 hebben de moederbedrijven van de stukgoedterminals samen met de NS, de Europese Container Terminal (ECT) opgericht. Twee jaar later volgt Unitcentre. De moederbedrijven spreken af dat alle volcontainerschepen naar die twee terminals worden gestuurd. Dat is het begin van de afbouw van de stukgoed sector die in de jaren tachtig zijn beslag krijgt.. In zijn 17de verhaal beschrijft Kees Marges die ontwikkeling.

Lees meer
  • 07/09/2021

Hoe de ‘gele bond’ doordrong in de uitzendsector

In mei 2021 besteedden Nederlandse media uitgebreid aandacht aan een conflict tussen de cao-partijen in de uitzendsector. Aanleiding was een akkoord tussen de NBBU, ABU en LBV om de huidige uitzend-cao’s met enkele maanden te verlengen. De betrokkenheid van de LBV is sterk verweven met de oprichting van de NBBU.

Lees meer
  • 24/08/2021

Kees Marges Container CAO onderhandelingen 1981 – 16

De cao-onderhandelingen in de containersector in 1981 waren zeer complex. Zelfs nu, na 40 jaar, is het nog moeilijk de omstandigheden en het FNV-beleid van toen duidelijk in beeld te krijgen. Kees Marges doet in de zestiende aflevering van zijn herinneringen een poging.

Lees meer