Het geheugen van de vakbeweging

Bas van der Vlies: … ik verschilde over vrijwel alles met hem van mening, behalve over één ding, de noodzaak van verhoging van het minimumloon…


Bondgenoot in strijd voor vrije zondag en verhoging minimumloon

Bas van der Vlies (1941-2021)

Bas van der Vlies, voormalig fractievoorzitter van de SGP, is overleden. Een man die stond voor zijn principes. Bepaald geen vakbondsman, maar toch heb ik een ‘vakbondsherinnering’ aan hem. Op de eerste plaats was hij onze bondgenoot toen wij als FNV Dienstenbond actie voerde tegen verruiming van de winkelsluitingswet. Wij stonden samen pal voor de vrije zondag. Ooit in een zaaltje met SGP-ers stond er een man op, die Bas van der Vlies daarvoor bekritiseerde. We konden het dan wel samen eens zijn over de zondag, maar de vakbond werd daarbij geleid door frivole motieven, dus daar mocht hij geen bondgenootschap mee vormen.

Een andere keer, een paar jaar later, was ik op een bijeenkomst met uitermate decent geklede jonge SGP-ers. Eerst was er orgelmuziek, toen werden er psalmen gezongen, en  toen ik eindelijk aan de beurt was voor min debat met Bas van der Vlies, werd eerst nog gebeden voor het zielenheil  van de sprekers.

Bericht uit Nederlands Dagblad, 5 november 1994

Bas van der Vlies en ik verschilden in het daarop volgende debat over vrijwel alles van mening, behalve over één ding. We bleken het tot mijn verrassing eens over de noodzaak het minimumloon te verhogen. Ik vond, en vind, dat rechtvaardig uit sociale en economische motieven. Maar het motief van Bas van der Vlies was desgevraagd een heel andere: de man moest zoveel verdienen, dat zijn vrouw niet behoefde te gaan werken… Toen ik die bijeenkomst verliet, kwam er een in het zwart geklede man op mij af, die mij somber vroeg of ik inderdaad liefhebber was van het nummer van de Rolling Stones, Sympathy for the Devil. Ik bevestigde dat tot zijn treurnis. Hij meldde dat God hém later zou straffen omdat hij mij niet van mijn zondige levenspad had kunnen afbrengen. ik heb me gauw uit de voeten gemaakt. Zulke medestanders wil je eigenlijk niet hebben…

 

Lodewijk de Waal

November 2021