Het geheugen van de vakbeweging

Achturendag_feestprogramma

Arbeidswetgeving

Ooit waren de werkdagen van zonsopgang tot zonsondergang. Ooit was de positie van een werknemer tegenover een werkgever rechteloos. Geleidelijk aan is daar langs twee wegen verandering ingekomen. Arbeiders dwongen verbeteringen af binnen het eigen bedrijf, tegenover de eigen werkgever. Maar gelijktijdig worden er door verandering van de wetgeving ook verbeteringen doorgevoerd. Het kinderwetje van Van Houten, waarin de kinderarbeid aan banden wordt gelegd, is de eerste sociale wet in een lange reeks. De Achturendag is een bekend voorbeeld van de strijd van de arbeidersbeweging op twee fronten. Binnen bedrijven staat vanaf 1890 deze eis hoog opde agenda binnen bedrijven en bedrijfstakken. In 1911 slagen de diamantbewerkers als eersten erin daarover afspraken te maken. Maar de strijd in de Tweede Kamer ging door, tot minister Aalberse in 1918 de Arbeidstijdenwet door de Kamer loodst, met daarin een achturendag en een 45-urige werkweek. Arbeidswetgeving geldt voor iedereen, met de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) maken werkgevers en vakbeweging afspraken die aangepast zijn aan de specifieke situatie van werknemers in het bedirjf. Arbeidswetgeving samen met de CAO bieden werknemers een stevige rechtspositie.

  • 05/05/2021

1 mei 2021: de eerste ‘Herman Bode Award’ is een feit!

1 mei 2021 De eerste 'Herman Bode Award' is een feit! De 'dag van de arbeid': in de ons omringende...

Lees meer
  • 18/10/2019

Stakingsrecht zet sociale dialoog in ILO op scherp

De hele structuur van de ILO is tripartiet, overheden hebben de helft van de stemmen en de andere helft is gelijk verdeeld, naar vakbonden en werkgevers. Dit maakt de ILO uniek. Annie van Wezel richt de aandacht op het stakingsrecht, dat internationale werkgevers echter buiten de vakbondsrechten willen houden.

Lees meer
  • 04/06/2019

Een muis met twee staartjes

Over het algemeen heeft Nederland als lid van internationale organisaties een goede reputatie opgebouwd. Maar in 1988 dreigt Nederland IAO-verdrag 121 op te zeggen, tegen de wil van de vakbeweging. Tom Etty beschrijft hoe het kabinet een gang naar Canossa moet maken,

Lees meer
Gijs Wildeman in 2004 op het Mueseumplein
  • 26/09/2018

Feest op het Museumplein

Gijs Wildeman blikt in zijn column terug op de grote vakbondsdemonstratie in 2004 op het Museumplein in Amsterdam. Die ging om het behoud van de vut en het prepensioen, tegen alweer een lagere WAO-uitkering en een kortere WW. Maar vooral ook ging het om erkenning.

Lees meer
  • 16/06/2017

Zelfstandigen hebben de arbeidsmarkt drastisch veranderd

De afgelopen 25 jaar is het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) sterk gegroeid, vooral in de bouwsector. In het jaar 2000 kwam een aparte bond voor zzp’ers in de bouw tot stand: FNV Zelfstandigen Bouw (ZBo). Henry Kasper gaat in dit artikel dieper in op het fenomeen zzp’er, de beweegredenen om zelfstandigen te organiseren en hoe het ze als FNV’ers is vergaan.

Lees meer