Het geheugen van de vakbeweging

Arbeidsvoorwaardenbeleid
In het streven van de vakbeweging staat het arbeidsvoorwaardenbeleid centraal. Onder welke voorwaarden, tegen welke prijs, wil de werknemer zijn arbeid aan een werkgever aanbieden? In de loop der tijden heeft het overleg over de arbeidsvoorwaarden zich verregaand ontwikkeld. Van slavernij,lijfeigenschap en herendiensten heel lang geleden, waarbij de arbeidsvoorwaarden eenzijdig door de ‘werkgever’ werden opgelegd, naar een uitvoerig stelsel waarbij in bedrijven, bedrijfstakken en op nationaal niveau wordt overlegd volgens bepaalde spelregels. En mocht dat overleg tot niets leiden dan hebben de werknemers het recht hun wensen zonodig met een staking kracht bij te zetten. In dit deel van de dossiers vindt u de informatie die op de website beschikbaar is over het arbeidsvoorwaardenbeleid.

  • 23/05/2022

Sterker door strijd in de Rotterdamse haven

Zoals Kees Marges aan het slot van aflevering 21 heeft verteld, kondigde de directie van Rotterdam Terminal, een middelgrote stukgoedterminal, op 7 april 1984 opnieuw het ontslag aan van 150 werknemers. In deze aflevering het relaas over wat er toen volgde…

Lees meer
  • 30/04/2022

Rotterdam Terminal – ontslagen en atv

Tot nu toe gingen de herinneringen van Kees Marges over de toekomst of eigenlijk afbraak van stukgoedterminals, die behoorden tot een groter concern. Deze aflevering gaat vooral over twee kleinere stukgoedstuwadoors die slachtoffer werden van de containerisatie.

Lees meer
  • 27/04/2022

Terug van weggeweest

De plotseling hevige stijging van de inflatie vraagt om een antwoord van vakbonden en werkgevers. In dat verband wordt door de FNV opnieuw gepleit voor de zogenaamde automatische prijscompensatie (kort APC). Een goede reden voor oud-FNV-voorzitter Lodewijk de Waal eens in de roerige vakbondsgeschiedenis van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw te duiken.

Lees meer
  • 29/01/2022

Grote metaalstaking 1922

Op 5 en 6 oktober 1921 plaatsen de Nederlandse metaalwerkgevers een advertentie waarin zij eenzijdig een loonsverlaging aankondigen. Op 31 oktober wordt bij 55 bedrijven het werk neergelegd. Bemiddelingspogingen falen. De loonsverlaging moet worden geaccepteerd, de staking moet op 9 januari 1922 worden beëindigd.

Lees meer
  • 07/09/2021

Hoe de ‘gele bond’ doordrong in de uitzendsector

In mei 2021 besteedden Nederlandse media uitgebreid aandacht aan een conflict tussen de cao-partijen in de uitzendsector. Aanleiding was een akkoord tussen de NBBU, ABU en LBV om de huidige uitzend-cao’s met enkele maanden te verlengen. De betrokkenheid van de LBV is sterk verweven met de oprichting van de NBBU.

Lees meer