Het geheugen van de vakbeweging

  • 20/01/2018

Niek Jan van Kesteren over stand en vooruitzichten van de polder

Oud-VNO/NCW-bestuurder en huidig CDA-senator Niek Jan van Kesteren heeft tijdens de Nieuwjaarsreceptie van SBI/Formaat op 17 januari 2018 een koers uitgezet om het sociaaleconomisch overleg over pensioenen en andere sociaaleconomische vraagstukken uit het doolhof te leiden.

Lees meer
  • 05/09/2017

Wending in loonstrijd en loonontwikkeling?

Vanuit voorheen pleitbezorgers van een gematigd loonbeleid als DNB en CPB klinken nu oproepen voor een forse looneis. Pakt de vakbeweging die uitdaging aan? Leidraad kan zijn het rapport Loonstrijd en loonontwikkeling (2015).

Lees meer
De eerste landelijke CAO als een relikwie uitgestald
  • 21/11/2014

De cao gaat nog wel 100 jaar mee’

De cao gaat nog wel 100 jaar mee' Symposium Vaktrots over 100 jaar cao Als een kostbaar relikwie lag het...

Lees meer
Minister Louis Beel
  • 17/06/2014

Geleide loonpolitiek na de Tweede Wereldoorlog

Geleide loonpolitiek na de Tweede Wereldoorlog "Beroepsverenigingen en vakorganisaties buitenspel" Nadat in Nederland vrijwel alle vakcentrales, beroepsverenigingen en vakbonden (waarvoor...

Lees meer
Vaandel typografenbond
  • 10/01/2014

De eerste landelijke cao, 1914 – 1916

De eerste landelijke cao, 1914 - 1916 Het jaar 1914 begon goed voor de werknemers en patroons in de grafische...

Lees meer