Het geheugen van de vakbeweging

  • 18/05/2022

Vakbond en bedrijf

De Nederlandse vakbeweging is zeker niet de enige die een sterke terugval van het ledental in de afgelopen decennia heeft laten zien. Dat neemt niet weg dat een sterkere aanwezigheid van de vakbeweging op het bedrijfsniveau zeker tot een grotere betrokkenheid tussen vakbondsorganisatie en (potentiële) leden heeft geleid. Meer gerichte aandacht voor werkomstandigheden levert ook meer binding op met de vakbond, meent Jan Kees Looise

Lees meer
  • 27/04/2022

Terug van weggeweest

De plotseling hevige stijging van de inflatie vraagt om een antwoord van vakbonden en werkgevers. In dat verband wordt door de FNV opnieuw gepleit voor de zogenaamde automatische prijscompensatie (kort APC). Een goede reden voor oud-FNV-voorzitter Lodewijk de Waal eens in de roerige vakbondsgeschiedenis van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw te duiken.

Lees meer
  • 23/02/2022

Joop van der Glas – gedreven vakbondsman en polderaar

Eind januari 2022 is Joop van der Glas (1932) op 89-jarige leeftijd overleden. Henk Hartveld die in de jaren tachtig met hem het arbeidsmarktbeleid van de Bouw- en Houtbond FNV vorm heeft gegeven, herinnert zich hem als een bestuurder met een brede en sociale blik op de samenleving.

Lees meer
  • 27/07/2021

Voorbij Wassenaar

Werkgeversvoorzitter Chris van Veen en werknemersvoorzitter Wim Kok bij de bekendmaking van het Akkoord van Wassenaar in de Stichting van...

Lees meer
  • 11/09/2020

Prinsjesdag 1920

Prinsjesdag 1920 tegen de achtergrond van stakingen en uitsluitingen. Op 5 augustus komt het tot “houdende nadere voorzieningen tot bestrijding van revolutionaire woelingen”. Een staking tegen de anti-revolutiewet krijgt weinig steun. Maar de strijd in de bedrijfstakken heeft succes. Er worden cao’s afgesloten. Harry Peer blikt terug…

Lees meer