Het geheugen van de vakbeweging

  • 10/01/2022

Wilhelmina Drucker (1847–1925)

Haar strikt volgehouden gelijkheidsdenken en haar polemische stijl van optreden brachten Drucker gedurende haar lange politiek-actieve leven in een minderheidspositie, die door tijdgenoten met niet altijd even positief geconnoteerde trefwoorden als ‘radicaal’ en ‘ultra’ werd gekenschetst. Niettemin ontwikkelde zij zich meer en meer tot een even gevreesd als gerespecteerd instituut, waaraan de meest uiteenlopende feministen hun opvattingen ijkten.

Lees meer
  • 10/01/2022

Corry Tendeloo (1897-1956)

PvdA-politica Corry Tendeloo hield zich in het bijzonder bezig met de huwelijkswetgeving, en wel speciaal (de opheffing van) de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw en het recht van vrouwelijke ambtenaren om tevens gehuwd te zijn.

Lees meer
  • 22/10/2021

Dronten 1970: Morgen tolereren we niets meer!

Op 15 oktober 2021 blikte de VHV tijdens een vriendenbijeenkomst terug op 1970. En keek vooruit. Want er valt ook op het thema vrouwenrechten nog erg veel werk te verzetten. Een videoverslag in 6 delen.

Lees meer
  • 22/04/2018

Flex is niet van gisteren…

Op 12 april 2018 presenteerde het IISG het onderzoeksrapport Precaire Polder. Het rapport, toegespitst op flexibele werkvormen, laat zien dat onderzoek naar de recente geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging mogelijkheden biedt inzicht te krijgen in de effectiviteit van de gehanteerde werkwijzen van de FNV. En biedt daarmee houvast voor toekomstige (her)overwegingen.

Lees meer
  • 27/07/2017

Van vrouwenzaken tot diversiteit-actie voeren met plezier en resultaat

Eindelijk op 9 juni 2017 een VHV-bijeenkomst vrouwen binnen de vakbeweging. De ervaringen van vakbondsvrouwen sinds de zeventiger jaren komen aan de orde. Rode lijn: na bijna vijftig jaar zijn de “vrouwenthema’s” niet meer weg te denken in het algemene vakbondsbeleid.

Lees meer