Het geheugen van de vakbeweging

  • 17/09/2019

Ondergrondse streken

Het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHC) beheert de archieven van de Nederlandsche Katholieke Mijnwerkersbond (NKMB) en die van de Algemene Nederlandsche Bedrijfsbond Mijnindustrie (ANBM). Uit het archief van de NKMB kwam een rapport te voorschijn dat opgesteld is door de ANBM. Dik Nas leest en analyseert.

Lees meer
Vaandel van De Eendracht
  • 06/07/2014

Het Twentse Model

Honderdvijfentwintig jaar vakbeweging in Enschede Het Twentse Model Hoe oud is de afdeling Enschede? Zo simpel een vraag kan zijn,...

Lees meer
Piet Veldhuizen
  • 15/01/2013

Enkele fragmenten uit de geschiedenis van de christelijke vakbeweging in Langbroek

Enkele fragmenten uit de geschiedenis van de christelijke vakbeweging in Langbroek In 2006 bestaat de de Hout- en Bouwbond CNV...

Lees meer
Gebouw De Toekomst
  • 11/11/2012

De Toekomst’ Groningen 1888 -1938

De Toekomst' Groningen 1888 -1938 Een eigen gebouw voor de arbeidersbeweging Aan het eind van de 19-de eeuw was de...

Lees meer
De Volksstem
  • 11/11/2012

110 jaar Volksstem te Groningen

110 jaar Volksstem te Groningen Met liederen het sociaaldemocratisch gedachtegoed uitdragen Bij het ontstaan van de arbeidersbeweging in de jaren...

Lees meer