Het geheugen van de vakbeweging

  • 18/05/2022

Vakbond en bedrijf

De Nederlandse vakbeweging is zeker niet de enige die een sterke terugval van het ledental in de afgelopen decennia heeft laten zien. Dat neemt niet weg dat een sterkere aanwezigheid van de vakbeweging op het bedrijfsniveau zeker tot een grotere betrokkenheid tussen vakbondsorganisatie en (potentiële) leden heeft geleid. Meer gerichte aandacht voor werkomstandigheden levert ook meer binding op met de vakbond, meent Jan Kees Looise

Lees meer
  • 10/04/2022

Vakbeweging en medezeggenschap

Tot een hechte samenwerking tussen ondernemingsraad en vakbeweging is het nooit gekomen. In de ogen van Jan Kees Looise is dat nog altijd een gemiste kans omdat uit zijn onderzoek is gebleken dat in situaties waarin zij eendrachtig samenwerkten meer kan worden bereikt.

Lees meer
  • 17/11/2020

Gewoon Goed Vakbondswerk bij Tatasteel

Gewoon Goed Vakbondswerk bij Tatasteel Op zoek naar het mirakel achter de hoge organisatiegraad in IJmuiden In een documentaire van...

Lees meer
  • 12/09/2019

Gijs Wildeman – MACHT

Een leerzame en verassende middag vrijdag 6 september 2019, de bijeenkomst over Macht. Uitgangspunt waren de woorden van NKV-voorzitter Jan Mertens in 1968: ‘Onlangs hebben wij gesteld dat de hele economie in ons land in handen is van rond de 200 personen’. Gijs Wildeman doet op persoonlijke wijze verslag.

Lees meer
  • 11/09/2019

Jeroen Smit – Markt heeft geen oplossingen voor bewaken grenzen planeet

Tijdens de VHV-SBI-bijeenkomst van 6 september 2019 over de Tweehonderd van Mertens heeft Jeroen Smit de normen voor de nieuwe Top 200 geschetst: afrekenen op duurzaam-circulair-verantwoordelijk.

Lees meer